hoithaomoi2017
Sau gần 1 tháng chuẩn bị, sáng nay, 30 tháng 05 năm 2017, hội thảo khoa học mang chủ đề: Nâng cao chất lượng đào tạo tại SAIGONACT trong thời kỳ mới, đã được long trọng tổ chức tại Hội trường B của Nhà trường. Hội thảo có sự tham gia của Ban Giám hiệu Nhà trường, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trường cùng gần 100 cán bộ, giảng viên, nhân...Thực hiện chủ trương của Ban Giám Hiệu nhà trường, ngày 30/5/2017 vừa qua, toàn thể Cán bộ, viên chức, giảng viên của Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn, đã cùng tham dự Hội thảo khoa học năm 2017 với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo tại SAIGONACT trong thời kỳ mới”. Trên cơ sở đánh giá đúng...

Hội thảo

Phiên khai mạc Phiên 01 Phiên 02 Phiên 03
Phiên 04 Phiên 05 Phiên 06 Phiên bế mạcToàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch-VTV1 Toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch-VTV9 Quà tặng hội thảo
 
1
1
1
2
DSC_0065 (Copy)
DSC_0072 (Copy)
DSC_0076 (Copy)
DSC_0084 (Copy)
DSC_0095 (Copy)
DSC_0096 (Copy)
DSC_0103 (Copy)
DSC_0104 (Copy)
DSC_0119 (Copy)
DSC_0121 (Copy)
DSC_0129 (Copy)
DSC_0132 (Copy)
DSC_0135 (Copy)
DSC_0147 (Copy)
DSC_0153 (Copy)
DSC_0160 (Copy)
DSC_0188 (Copy)
DSC_0191 (Copy)
DSC_0195 (Copy)
DSC_0196 (Copy)
DSC_0200 (Copy)
DSC_0202 (Copy)
DSC_0209 (Copy)
DSC_0214 (Copy)
DSC_0224 (Copy)
DSC_0228 (Copy)
DSC_0231 (Copy)
DSC_0235 (Copy)
DSC_0242 (Copy)
DSC_0244 (Copy)
DSC_0246 (Copy)
DSC_0257 (Copy)
DSC_0277 (Copy)
DSC_0284 (Copy)
DSC_0286 (Copy)
DSC_0288 (Copy)
DSC_0292 (Copy)
DSC_0295 (Copy)
DSC_0299 (Copy)
DSC_0300 (Copy)
DSC_0301 (Copy)
DSC_0302 (Copy)
DSC_0308 (Copy)
DSC_0310 (Copy)
DSC_0312 (Copy)
DSC_0314 (Copy)
DSC_0317 (Copy)
DSC_0319 (Copy)
DSC_0322 (Copy)
DSC_0323 (Copy)
DSC_0324 (Copy)
DSC_0327 (Copy)
DSC_0329 (Copy)
DSC_0330 (Copy)
DSC_0333 (Copy)
DSC_0337 (Copy)
DSC_0338 (Copy)
DSC_0339 (Copy)
DSC_0340 (Copy)
DSC_0342 (Copy)
DSC_0344 (Copy)
DSC_0345 (Copy)
DSC_0348 (Copy)
DSC_0351 (Copy)
DSC_0359 (Copy)
DSC_0361 (Copy)
DSC_0364 (Copy)
DSC_0367 (Copy)
DSC_0368 (Copy)
DSC_0369 (Copy)
DSC_0370 (Copy)
DSC_0371 (Copy)
DSC_0374 (Copy)
DSC_0384 (Copy)
DSC_0387 (Copy)
DSC_0389 (Copy)
DSC_0391 (Copy)
DSC_0393 (Copy)
DSC_0397 (Copy)
DSC_0399 (Copy)
DSC_0404 (Copy)
DSC_0410 (Copy)
DSC_0412 (Copy)
DSC_0416 (Copy)
DSC_0419 (Copy)
DSC_0421 (Copy)
DSC_0422 (Copy)
DSC_0427 (Copy)
DSC_0430 (Copy)
DSC_0431 (Copy)
DSC_0432 (Copy)
DSC_0433 (Copy)
DSC_0437 (Copy)
DSC_0443 (Copy)
DSC_0446 (Copy)
DSC_0447 (Copy)
DSC_0450 (Copy)
DSC_0453 (Copy)
DSC_0457 (Copy)
DSC_0464 (Copy)
DSC_0484 (Copy)
DSC_0494 (Copy)
DSC_0495 (Copy)
DSC_0496 (Copy)
DSC_0497 (Copy)
DSC_0511 (Copy)
DSC_0513 (Copy)
DSC_0516 (Copy)
DSC_0518 (Copy)
DSC_0521 (Copy)
DSC_0525 (Copy)
DSC_0528 (Copy)
DSC_0529 (Copy)
DSC_0530 (Copy)
DSC_0533 (Copy)
DSC_0536 (Copy)
DSC_0538 (Copy)
DSC_0540 (Copy)
DSC_0542 (Copy)
DSC_0552 (Copy)
DSC_0581 (Copy)
DSC_0582 (Copy)
DSC_0e5152 (Copy)