Các ngành đào tạo cao đẳng

Ngành Diễn viên kịch nói và điện ảnh

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210211

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Diễn tiểu phẩm

Đọc thêm...
 

Ngành Thiết kế thời trang

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210403

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Trang trí màu

Đọc thêm...
 

Ngành Thanh nhạc

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210225

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Hát

Đọc thêm...
 

Ngành Tài chính ngân hàng

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6340202

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...