Các ngành đào tạo cao đẳng

Ngành Tiếng Hàn

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH:  6220211

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Tiếng Anh

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6220206

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Đạo diễn sân khấu

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210234

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Viết kịch bản

Đọc thêm...
 

Ngành Thiết kế đồ họa

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210402

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Trang trí màu

Đọc thêm...