Các ngành đào tạo cao đẳng

Ngành Quản trị khách sạn

Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 00:00

-      MÃ NGÀNH: 6810201

-      Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Hướng dẫn viên du lịch

Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 00:00

-      MÃ NGÀNH: 6810103

-      Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Quản trị lữ hành

Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 15:11

-      MÃ NGÀNH: 6810104

-      Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Việt nam học

- Mã ngành: C220113.

Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)

Đọc thêm...
 

Các bài viết khác...