Các ngành đào tạo cao đẳng

Ngành Kế toán

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6340301

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Tiếng Trung

Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6220209

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Tiếng Nhật

Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH:  6220212

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 00:00

-      MÃ NGÀNH : 6810101

-      Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Đọc thêm...