Các ngành đào tạo cao đẳng

Ngành Quản trị kinh doanh

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6340114

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Thư ký văn phòng

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6320308

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành phát hành xuất bản phẩm

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

Mã ngành: 6320401

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Đọc thêm...
 

Ngành Quay phim

Thứ năm, 22 Tháng 6 2017 00:00

MÃ NGÀNH: 6210232

Xét tuyển và thi môn năng khiếu:

Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Thi môn: Chụp ảnh

Đọc thêm...