Lãnh đạo trường

1. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch:          TS.Vũ Khắc Chương
Ủy viên:

Ông Võ Hải
Ông Võ Hà

2.Ban Giám hiệu
Ban Cố vấn:

GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh
PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu
PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn
PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh
TS. Lê Doãn Hợp
GS. Chung Hoàng Chương

Hiệu trưởng: TS.Vũ Khắc Chương
Phó Hiệu trưởng:

ThS. NSƯT. Trần Đức Hải
ThS. Nguyễn Kim Loan

bangiamhieu2016

Lãnh đạo trường

Thứ năm, 06 Tháng 7 2017 08:53

HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

 

TS. VŨ KHẮC CHƯƠNG

Chủ tịch HĐQT

 

Ông VÕ HÀ

Thành viên HĐQT

 

Ông VÕ HẢI

Thành viên HĐQT

BAN CỐ VẤN

gsts nguyenvanhanh

GS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

GS Chung Hoang Chuong

GS. Chung Hoàng Chương

dao manh hung

GS.TS Đào Mạnh Hùng 

NGUYENTHEHUU

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu 

hoang tam son

PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn

 

vu tuan canh

PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh

 

ngoan

PGS.TS Đặng Vũ Ngoạn

 

CO MINH HUONG

PGS.TS Văn Minh Hương

 

 doanhop

TS. Lê Doãn Hợp

img6 

TS. Lê Thị Thanh

BAN GIÁM HIỆU

VUKHACCHUONG 

TS. VŨ KHẮC CHƯƠNG

Hiệu trưởng

img6

TS. Lê Thị Thanh

Phó Hiệu trưởng

duchai

ThS. NSƯT. Trần Đức Hải

Phó Hiệu trưởng

kimloan

ThS. Nguyễn Kim Loan

Phó Hiệu trưởng