SAIGONACT SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT) có sứ mệnh đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức và có đạo đức; có nền tảng lý luận vững chắc và năng lực thực hành chuyên nghiệp; có khả năng thích ứng, sáng tạo trong cuộc sống hiện đại; đủ sức cạnh tranh, ứng phó kịp thời và có hiệu quả trước những cơ hội và thách thức của nền kinh tế thị trường.

Nguồn nhân lực chất lượng cao do nhà trường đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 và nhu cầu làm việc ở môi trường cao cấp trong nước và ngoài nước.

Tầm nhìn

Năm 2016, trường SAIGONACT phấn đấu được nâng cấp thành trường Đại học Quốc tế Mekong; đào tạo các trình độ từ ngắn hạn, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đến đại học; có khả năng tổ chức các hội thảo quốc tế và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực nhà trường đào tạo; hoàn thành các chuẩn đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nước và ngoài nước.

Giai đoạn 2016 – 2020, SAIGONACT tăng cường đào tạo chất lượng cao cho tất cả các ngành nghề, trong đó tập trung cho nhóm ngành du lịch. Nhà trường sẽ triển khai dạy tiếng Anh cho tất cả các môn chuyên ngành đảm bảo chuẩn đầu ra các lớp chất lượng cao có thể làm việc trong cộng đồng kinh tế Asean và các châu lục.

Triển khai đào tạo và nhập khẩu một số chương trình đào tạo về du lịch ở tất cả các trình độ của các trường đại học quốc tế. Đặc biệt, Trường SAIGONACT sẽ cộng tác với các chuyên gia, trong đó 1/3 là người nước ngoài để cho ra đời một tạp chí quốc tế, xuất bản định kỳ ba tháng một lần, tạp chí sẽ lọt vào Scopus hoặc ISI. Đồng thời, Trường SAIGONACT tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế định kỳ hàng năm về các ngành nghề đào tạo, trong đó tập trung cho nhóm ngành du lịch.

Giai đoạn 2021 – 2025, đưa SAIGONACT trở thành trường hàng đầu Việt Nam đào tạo về du lịch và lọt vào top 200 trường đại học tốt nhất châu Á.

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 08:17

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT) có sứ mệnh đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa dân tộc nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đaih hóa đất nước; để góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo chất lượng cao đạt mức kiểm định cấp độ 1.

Tầm nhìn

Năm 2017, trường SAIGONACT phấn đấu được nâng cấp thành trường Đại học Du lịch Sài Gòn; đào tạo các trình độ từ ngắn hạn, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đến đại học; có khả năng tổ chức các hội thảo quốc tế và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực nhà trường đào tạo; hoàn thành các chuẩn đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong nước và ngoài nước.

Giai đoạn 2017 – 2020, SAIGONACT tăng cường đào tạo chất lượng cao cho tất cả các ngành nghề, trong đó tập trung cho nhóm ngành du lịch. Nhà trường sẽ triển khai dạy tiếng Anh cho tất cả các môn chuyên ngành đảm bảo chuẩn đầu ra các lớp chất lượng cao có thể làm việc trong cộng đồng kinh tế Asean và các châu lục.

Triển khai đào tạo và nhập khẩu một số chương trình đào tạo về du lịch ở tất cả các trình độ của các trường đại học quốc tế. Đặc biệt, Trường SAIGONACT sẽ cộng tác với các chuyên gia, trong đó 1/3 là người nước ngoài để cho ra đời một tạp chí quốc tế, xuất bản định kỳ ba tháng một lần, tạp chí sẽ lọt vào Scopus hoặc ISI. Đồng thời, Trường SAIGONACT tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế định kỳ hàng năm về các ngành nghề đào tạo, trong đó tập trung cho nhóm ngành du lịch.

Giai đoạn 2021 – 2025, đưa SAIGONACT trở thành trường hàng đầu Việt Nam đào tạo về du lịch và lọt vào top 200 trường đại học tốt nhất châu Á.