Tin tức

Bài học rút ra từ buổi nói chuyện của TS. Lê Doãn Hợp

Thứ năm, 02 Tháng 1 2014 10:51

Để phát triển du lịch, không phải giải quyết những vấn đề mang tính vĩ mô mà chỉ cần khắc phục những vấn đề vi mô. Đó là điều tôi đúc kết được qua buổi nói chuyện “Các nội dung văn hóa du lịch và quản lý văn hóa du lịch trong cơ chế thị trường”của TS. Lê Doãn Hợp diễn ra ngày 28/12/2013.

Đọc thêm...