Thông báo Trung tâm thực tập

Danh sách sinh viên tham gia City Tour ngày 20 tháng 10 năm 2017

Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 15:50

Danh sách sinh viên tham gia City Tour ngày 20 tháng 10 năm 2017:

- Xe 1 <<Xem hoặc tải về>>

- Xe 2 <<Xem hoặc tải về>>

- Xe 3 <<Xem hoặc tải về>>

- Xe 4 <<Xem hoặc tải về>>

- Xe 5 <<Xem hoặc tải về>>

 

Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập " Tp. HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp. HCM" cho sinh viên khóa 10 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Ngoại ngữ

Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 16:43

- Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập " Tp. HCM - Vũng Tàu - Bình Dương - Tp. HCM" cho sinh viên khóa 10 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Ngoại ngữ: <<Xem hoặc tải về>>

 

Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập : Tp. HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM" cho sinh viên khóa 10 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Kinh tế

Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 16:40

- Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập : Tp. HCM - Vũng Tàu - Long Hải - Tp.HCM" cho sinh viên khóa 10 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Kinh tế: <<Xem hoặc tải về>>

 

Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập " Tây Nguyên - Đà Lạt"; "Nha Trang - Đà Lạt" cho sinh viên khóa 11 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Du lịch

Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 16:35

- Thông báo về việc đóng lệ phí kiến tập " Tây Nguyên - Đà Lạt"; "Nha Trang - Đà Lạt" cho sinh viên khóa 11 và sinh viên nợ kiến tập các khóa khoa Du lịch: <<Xem hoặc tải về>>

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL