Chức năng nhiệm vụ P.Quản trị

PHÒNG QUẢN TRỊ

Phòng Quản trị Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thành lập vào tháng 11 năm 2006 theo Quyết định của Hiệu trưởng nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và phát triển của Trường. Bộ máy điều hành và hoạt động của Phòng gồm 1 phó phòng, 1 trợ lý và 3 nhân viên.

Chức năng

-    Quản lý, sửa chữa và bảo quản tài sản cơ sở vật chất nhà trường.

-    Lập kế hoạch, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động của nhà trường.

-    Giải quyết các vấn đề hồ sơ đất đai, giấy phép xây dựng.

Nhiệm vụ

-       Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, sữa chữa trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của Nhà trường.

-       Tham mưu với BGH lập kế hoạch để sửa chữa cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

-       Quản lý đội bảo vệ, đội xe.

-       Phối hợp Phòng Thanh tra, Phòng Kế toán kiểm kê tài sản định kỳ.

       Sau 9 năm đi vào hoạt động Phòng đã có nhiều cố gắng, phát huy tốt nội lực. Do đó, cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ của Phòng mà BGH giao phó.

       -  Bộ phận mua sắm đã đáp ứng kịp thời các đề xuất của các phòng/ ban, các khoa trung tâm.

       - Chuẩn bị CSVC tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế và chung kết cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường do nhà trường đăng cai tổ chức.

       - Bộ phận bảo trì sửa chữa cũng đã khắc phục được tình trạng hư hỏng của CSVC, phục vụ tận tình, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sinh viên về phòng học, micro, âm ly, máy chiếu.

       Phòng đã quan tâm đến tính hiệu quả của công việc, cũng như việc tăng cường và phát huy tính độc lập của từng cá nhân, phân chia lao động hợp lý. Do đó các công việc đã hoàn thành tốt, đã cải cách được cách làm việc của từng bộ phận, từng cá nhân. Thường xuyên họp góp ý thẳng thắn chân thành và cởi mở, động viên khích lệ các thành viên và phê bình các thành viên còn yếu kém để rút kinh nghiệm từng tuần, từng tháng… Do đó, Phòng đã dần đi vào ổn định và hiện nay Phòng có đội ngũ nhân viên chuyên trách tương đối đồng đều, các thành viên có tinh thần trách nhiệm, xác định động cơ gắn bó lâu dài với nhà trường.

 

Email: phongquantri@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (08) 627 614 79

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Quản trị

Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 00:00

Phòng Quản trị Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thành lập vào tháng 11 năm 2006 theo Quyết định của Hiệu trưởng nhằm phục vụ sự nghiệp đào tạo và phát triển của Trường. Bộ máy điều hành và hoạt động của Phòng gồm 1 phó phòng,  và 4 nhân viên.

Chức năng:

- Quản lý, sửa chữa và bảo quản tài sản cơ sở vật chất nhà trường.

- Lập kế hoạch, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động của nhà trường.

- Giải quyết các vấn đề hồ sơ đất đai, giấy phép xây dựng.

Nhiệm vụ:

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, sữa chữa trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học của Nhà trường.

- Tham mưu với BGH lập kế hoạch để sửa chữa cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

- Quản lý đội bảo vệ, đội xe.

- Phối hợp Phòng Thanh tra, Phòng Kế toán kiểm kê tài sản định kỳ.

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động Phòng đã có nhiều cố gắng, phát huy tốt nội lực. Do đó, cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ của Phòng mà BGH giao phó.

-       Bộ phận mua sắm đã đáp ứng kịp thời các đề xuất của các phòng/ ban, các khoa trung tâm.

-       Chuẩn bị CSVC tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế và chung kết cuộc thi Du lịch có trách nhiệm với môi trường do nhà trường đăng cai tổ chức.

-       Bộ phận bảo trì sửa chữa cũng đã khắc phục được tình trạng hư hỏng của CSVC, phục vụ tận tình, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sinh viên về phòng học, micro, âm ly, máy chiếu.

Phòng đã quan tâm đến tính hiệu quả của công việc, cũng như việc tăng cường và phát huy tính độc lập của từng cá nhân, phân chia lao động hợp lý. Do đó các công việc đã hoàn thành tốt, đã cải cách được cách làm việc của từng bộ phận, từng cá nhân. Thường xuyên họp góp ý thẳng thắn chân thành và cởi mở, động viên khích lệ các thành viên và phê bình các thành viên còn yếu kém để rút kinh nghiệm từng tuần, từng tháng… Do đó, Phòng đã dần đi vào ổn định và hiện nay Phòng có đội ngũ nhân viên chuyên trách tương đối đồng đều, các thành viên có tinh thần trách nhiệm, xác định động cơ gắn bó lâu dài với nhà trường.

 Email: phongquantri@saigonact.edu.vn

Số điện thoại: (08) 627 614 79