Chức năng nhiệm vụ phòng đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO

Chức năng

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý, tổ chức và triển khai, thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo Qui chế Đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, theo quy chế của nhà trường; đồng thời giúp Hiệu trưởng tổ chức việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên và đánh giá kết quả học tập HSSV.

Nhiệm vụ

-       Phối hợp với các khoa và bộ môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới, cập nhật các chương trình đào tạo.

-       Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng các đề cương môn học, tài liệu hướng dẫn học tập môn học.

-       Phối hợp với các khoa và các bộ môn tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài).

-       Phối hợp các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn.

-       Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và điều kiện vật chất (giảng đường, sân bãi, thiết bị giảng dạy…) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

-       Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.

-       Hỗ trợ phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng trong việc tổ chức các kì thi trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp.

-       Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lí hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

-       Quản lí kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên.

-       Phối hợp với phòng ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong trường quản lí học phí của sinh viên.

-       Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập trong toàn Trường;

-       Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường.

-       Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực sao y bản chính các văn bản này.

-       Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường.

-       Quản trị và tham gia góp ý phát triển phần mềm quản lí đào tạo.

-       Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển công tác đào tạo của trường.

-       Phối hợp với các đơn vị tổ chức điều phối hoạt động giảng dạy, đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy. Đối chiếu, xác nhận giờ giảng cho các khoa và giảng viên trong trường.

-       Nhận định nhu cầu các ngành nghề của xã hội, hàng năm phối hợp với các khoa soạn thảo hồ sơ để xin mở ngành đào tạo mới; đề xuất bãi bỏ những ngành không còn phù hợp với yêu cầu của xã hội.

-       Hoàn tất các thủ tục nhập học của HSSV khoá mới và thủ tục cho sinh viên thôi học, tốt nghiệp.

-       Phối hợp với các phòng ban chức năng như Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Quản trị, Phòng công tác HSSV để thực hiện công tác chính trị trong HSSV và quản lý hộ khẩu thường trú, tạm trú của HSSV theo các quy định pháp luật.

-        Xây dựng và hướng dẫn cách sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo dục. Đề xuất cấp giấy chuyển trường; đề xuất xét học bổng và một số công việc khác liên quan đến HSSV.

 

Email:  phongdaotao@saigonact.edu.vn

Điện thoại:  (08) 6286 1457

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo

Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 15:43

I. Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo Qui chế Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

2. Hỗ trợ các Khoa xây dựng chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo của tất cả các ngành trong trường.

3. Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập:

- Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ;

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập, theo học kỳ và năm học, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập của các hệ;

- Lập danh sách sinh viên từng lớp môn học, danh sách cán bộ tham gia giảng dạy môn học trong học kỳ;

- Xếp lịch thi và kiểm tra; phát hành bảng ghi điểm, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;

- Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;

- Phối hợp các đơn vị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

- Điều phối công tác tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

4. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh các hệ đào tạo.

5.  Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy.

6.  Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ.

7.  Phối hợp với phòng Công tác Học sinh sinh viên xét học bổng khuyến khích và soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng.

8.  Quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác.

9. Quản lý hồ sơ và danh sách sinh viên các hệ đào tạo.

10. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Hội đồng học vụ.

11. Tổ chức tiếp nhận phôi và in Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Quản lý việc cấp phát văn Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người học. Xác minh tính hợp pháp văn bằng của Sinh viên khi có công văn yêu cầu.

- Văn phòng: Phòng 105, 53/1 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

- Điện thoại: 08.6286 1457

- Email: phongdaotao@saigonact.edu.vn