Thông báo về việc học lại đợt 4

Nhằm tạo điều kiện cho Học sinh, Sinh viên hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo để được xét dự thi tốt nghiệp theo tiến độ chung, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học lại đợt 4 năm học 2016 - 2017, như sau:

Thời gian đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến ngày 06/7/2017.

Thời khóa biểu dự kiến: Sinh viên theo dõi trên website nhà trường từ 12/7/2017.

Lưu ý:

Sinh viên đóng tiền tại Ngân hàng Agribank An Phú (điểm cơ sở 2 SAIGONACT) vào sáng thứ Ba (8h00 - 11h30) hoặc, tại phòng Tài chính kế toán (Phòng A.111, Cơ sở 2) vào giờ hành chánh từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần này, và nộp biên lai đóng tiền học lại (bản photo) về khoa trước ngày 06/7/2017, để khoa tổng hợp.

Riêng các môn thuộc khoa học đại cương, Khoa tổng hợp danh sách gởi về Tổ Cơ bản trước sáng 07/7/2017.

Học sinh, Sinh viên chú ý mốc thời gian trên để hoàn thành các học phần theo chương trình đào tạo.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO