Giới thiệu chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo

I. Chức năng:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý, tổ chức và triển khai thực hiện công tác đào tạo bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo Qui chế Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

II. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

2. Hỗ trợ các Khoa xây dựng chương trình đào tạo, quản lý chương trình đào tạo của tất cả các ngành trong trường.

3. Tổ chức điều hành các khâu giảng dạy và học tập:

- Chịu trách nhiệm chính lập biểu đồ đào tạo hằng năm, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch giảng dạy từng học kỳ;

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập, theo học kỳ và năm học, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập của các hệ;

- Lập danh sách sinh viên từng lớp môn học, danh sách cán bộ tham gia giảng dạy môn học trong học kỳ;

- Xếp lịch thi và kiểm tra; phát hành bảng ghi điểm, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức và điều hành các đợt kiểm tra, thi, đánh giá tập trung;

- Tổ chức quản lý các bảng điểm gốc kết quả học tập của sinh viên;

- Phối hợp các đơn vị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên;

- Điều phối công tác tổ chức thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp.

4. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh các hệ đào tạo.

5.  Đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế học vụ, Quy chế giảng dạy.

6.  Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ.

7.  Phối hợp với phòng Công tác Học sinh sinh viên xét học bổng khuyến khích và soạn thảo quyết định trình Hiệu trưởng.

8.  Quản lý việc sử dụng phòng học, cung cấp phòng phục vụ cho việc dạy và học cũng như cho những nhu cầu khác.

9. Quản lý hồ sơ và danh sách sinh viên các hệ đào tạo.

10. Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Hội đồng học vụ.

11. Tổ chức tiếp nhận phôi và in Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Quản lý việc cấp phát văn Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho người học. Xác minh tính hợp pháp văn bằng của Sinh viên khi có công văn yêu cầu.

- Văn phòng: Phòng 105, 53/1 Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

- Điện thoại: 08.6286 1457

- Email: phongdaotao@saigonact.edu.vn