Thông báo đóng chi phí Kiến tập Miền Tây "4 ngày 3 đêm" cho sinh viên khóa 11 và sinh viên trả nợ các khóa khoa Du lịch

- Thông báo đóng chi phí Kiến tập Miền Tây "4 ngày 3 đêm" cho sinh viên khóa 11 và sinh viên trả nợ các khóa khoa Du lịch: <<Tải về>>

Các bài viết khác: Thông báo Trung tâm thực tập