Thông báo họp tổng kết kỳ thực tập tốt nghiệp khóa 9 và triển khai chương trình lao động chất lượng cao Saigonact làm việc tại Nhật Bản

- Thông báo họp tổng kết kỳ thực tập tốt nghiệp khóa 9 và triển khai chương trình lao động chất lượng cao Saigonact làm việc tại Nhật Bản: <<Tải về>>

Các bài viết khác: Thông báo Trung tâm thực tập