Biên bản ghi nhớ về hội thảo: Mekong – dòng sông kết nối văn hóa, du lịch và kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 04 bên và cùng tổ chức những hội thảo có chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của nền du lịch Việt Nam và thế giới. Chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 53/1, Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM.

Điện thoại: 0838 831 793 – 0838 831 796                    Fax: 0838 831 795

Đại diện bởi: Tiến sĩ Vũ Khắc Chương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng

Bên B: Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille (Pháp)

Địa chỉ: 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France

Điện thoại: + 33 3 20 41 60 00                          Fax:

Đại diện bởi: Giáo sư Lê Hữu Khóa Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học Châu Á

Bên C: Trường Cao đẳng Ohlone (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 43600 Mission Bloulevard Freemont, CA 94539-5847, Hoa Kỳ

Điện thoại: +1-510-659-6439                            Fax: 1-510-659-6500

Đại diện bởi: Tiến sĩ Tạ Minh Hoa Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Bên D: Trường Đại học San Francisco (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132

Điện thoại: (415) 338 -1111                                         Fax:

Đại diện bởi: Giáo sư Chung Hoàng Chương

Chức vụ: Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ học

Nội dung ghi nhớ:

Bốn bên thỏa thuận sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có tên dự kiến “Mekong – dòng sông kết nối văn hóa, du lịch và kinh tế”, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2017 tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn số 53/1, Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, KP5, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

Bốn bên sẽ cùng nhau liên hệ với các giáo sư, tiến sĩ, học giả, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo về du lịch ở các nước trên thế giới để mời tham dự và gửi bài tham luận, bài nghiên cứu. Bên cạnh đó,bốn bên sẽ cùng bàn bạc để đưa ra chương trình hoàn thiện nhất.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 04 bên và cùng tổ chức những hội thảo có chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của nền du lịch Việt Nam và thế giới. Chúng tôi gồm có:

Bên A: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Địa chỉ: 53/1, Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, KP5, P.Tân Thới Nhất, Q.12, Tp.HCM.

Điện thoại: 0838 831 793 – 0838 831 796                    Fax: 0838 831 795

Đại diện bởi: Tiến sĩ Vũ Khắc Chương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng

Bên B: Trường Đại học Charles De Gaulle – Lille (Pháp)

Địa chỉ: 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France

Điện thoại: + 33 3 20 41 60 00                          Fax:

Đại diện bởi: Giáo sư Lê Hữu Khóa Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học Châu Á

Bên C: Trường Cao đẳng Ohlone (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 43600 Mission Bloulevard Freemont, CA 94539-5847, Hoa Kỳ

Điện thoại: +1-510-659-6439                            Fax: 1-510-659-6500

Đại diện bởi: Tiến sĩ Tạ Minh Hoa Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Bên D: Trường Đại học San Francisco (Hoa Kỳ)

Địa chỉ: 1600 Holloway Avenue, San Francisco, CA 94132

Điện thoại: (415) 338 -1111                                         Fax:

Đại diện bởi: Giáo sư Chung Hoàng Chương

Chức vụ: Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ học

Nội dung ghi nhớ:

Bốn bên thỏa thuận sẽ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có tên dự kiến “Mekong – dòng sông kết nối văn hóa, du lịch và kinh tế”, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2017 tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn số 53/1, Phan Văn Hớn, Đường Tân Thới Nhất 8, KP5, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

Bốn bên sẽ cùng nhau liên hệ với các giáo sư, tiến sĩ, học giả, nhà nghiên cứu, nhà lãnh đạo về du lịch ở các nước trên thế giới để mời tham dự và gửi bài tham luận, bài nghiên cứu. Bên cạnh đó,bốn bên sẽ cùng bàn bạc để đưa ra chương trình hoàn thiện nhất.

Biên bản ghi nhớ này được lập thành 08 (tám) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.