Danh mục bài tham luận đề nghị báo cáo và phản biện

STT

Tác giả

Tên bài

Người phản biện

Phiên 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chủ tọa: TS. Vũ Khắc Chương – GS. Serge Mantienne – PGS. TS. Lê Doãn Hợp

1

TS. Vũ Khắc Chương

Các loại hình du lịch và các loại hình du lịch ở Việt Nam

PGS. TS. Lê Doãn Hợp

2

          GS. Lê Hữu Khóa

Lý luận khoa học của hội thảo

GS. Serge Mantienne

3

PGS. TS Lê Anh Tuấn

Một số vấn đề về phát triển và quản lý các loại hình du lịch hiện đại tại Việt Nam trong giai đoạn mới

PGS.TS Phan Thị Thu Hiền

4

TS. Nguyễn Văn Lưu

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các loại hình du lịch mới

TS. Nguyễn Văn Thưởng

5

TS. Nguyễn Hoàng Huế

Nghiên cứu loại hình du lịch xuyên quốc gia từ thực tiến hợp tác phát tiển du lịch giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây: (1998 - 2010)

TS. Nguyễn Quyết Thắng

 

6

PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền

Du lịch ẩm thực – Loại hình du lịch tăng trưởng nhanh trong thế kỷ XXI và tiềm năng, phương hướng phát triển ở Việt Nam

PGS. TS Lê Doãn Hợp

Phiên 2: DU LỊCH SINH THÁI VÀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO

Chủ tọa: GS. TS. Đào Mạnh Hùng – GS. Sylvine Pickel Chevalier – GS. Lê Hữu Khóa

7

GS. Serge Mantienne

Pourquoi le tourisme doit aller dans les plantations d’heveas (Tại sao ngành du lịch cần quan tâm đến đồn điền cao su)

GS, Chung Hoàng Chương

8

Ths. Trịnh Lê Anh

Safari - loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên hoang dã ở Kenya

Ths. Nguyễn Thị Kiều Nga

 

9

Ths. Nguyễn Trọng Hiếu

Tài nguyên du lịch sinh thái ở hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây   Ninh.

Ths. Hoàng Ngọc Hiển

10

Ths. Ngô Hoàng Đại Long

Khai thác các sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn gắn với mục tiêu đảm bảo an ninh, quốc phòng – một góc nhìn từ địa văn hoá

Ths. Phạm Văn Phương

11

Ths. Hoàng Ngọc Hiển

 

Ứng dụng mô hình Timeshare để phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Ths. Ngô Hoàng Đại Long

 

12

ThS. Ngô Hoàng Ân

Du lịch sinh thái cộng đồng - một nghiên cứu thực địa ở Đồng bằng Sông Cửu Long

TS. La Nữ Ánh Vân

Phiên 3: DU LỊCH VĂN HÓA VÀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Chủ tọa: PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền – PGS. TS. Lê Anh Tuấn – PGS. TS. Đoàn Lê Giang

13

GS. Sylvine Pickel Chevalier

GS. Ni Putu Sartika Sari

Tourism and globalization: vectors of cultural homoneisations? (Du lịch và toàn cầu hóa: các định hướng đồng nhất văn hóa?)

 

Lê Minh Thành

14

TS. Nguyễn Văn Thưởng

Hệ thống di tích lịch sử VN - Nguồn tài nguyên du lịch giá trị nhân văn

TS Nguyễn Hoàng Huế

15

PGS. TS Phan Huy Xu – Ths. Võ Văn Thành

Cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch – một vài suy nghĩ về du lịch cộng đồng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

PGS. TS Phan Thị Thu Hiền

16

Ths. Phạm Văn Phương

Phát triển du lịch văn hóa phố người Hoa tại TP.HCM

TS. Nguyễn Văn Lưu

17

TS. La Nữ Ánh Vân

Du lịch nông thôn Việt Nam - tiềm năng và thách thức

PGS. TS. Phạm Trung Lương

18

ThS. Lưu Thị Thanh Mai

Du lịch Tâm Linh - Xu thế của Thế kỷ 21

TS. La Nữ Ánh Vân

Phiên 4: DU LỊCH LÀNG NGHỀ

PGS. TS. Vũ Tuấn Cảnh – PGS. TS Lê Xuân Hải – GS. Chung Hoàng Chương

19

Ths. Marion Baltazard

Quelques expériences de tourisme rural dans le monde (Một số kinh nghiệm du lịch nông thôn trên thế giới)

GS. Chung Hoàng Chương

20

TS. Nguyễn Văn Minh

Mô hình du lịch làng nghề sơn mài tỉnh Bình Dương

TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

21

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phát triển mô hình Du lịch Làng nghề tại Tỉnh Tiền Giang

Ths. Lê Thành Trung

 

22

TS. Mai Mỹ Duyên – Ths. Bùi Hữu Nghĩa

Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Bến Tre (nghiên cứu nghề nấu rượu Phú Lễ huyện Ba Tri)

Ths. Đinh Thiện Phương

23

Ths. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Những hạn chế trong sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch sinh thái và làng nghề tại tỉnh Bình Dương

Ths. Trần Thị Tuyết Sương

24

ThS. Hoàng Thị Phương Thảo

Phát triển loại hình du lịch ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Lạt

ThS. Lưu Thị Thanh Mai

Phiên 5: DU LỊCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thuần – PGS. TS. Phạm Trung Lương – GS. Ni Putu Sartika Sari

25

Sylvine Pickel Chevalier

Is tourism an agent of the cultural heritage of nature in Bali? A Western paradigm in face of the Balinese philosophy (Ngành du lịch bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở Bali? Mô hình phương Tây áp dụng ở Bali)

 Phan Trường Duy

26

Ths. Nguyễn Văn Chất

Kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và bài học cho Việt Nam

Ths. Trịnh Lê Anh

27

GS. Chung Hoàng Chương

Developing a transboundary model for river tourism: the case of the Mekong

Trần Bảo Trân

28

TS. Ngô Quang Láng

Phát triển du lịch An Giang theo hướng hiện đại - nhận thức và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

29

Ths. Đặng Thanh Nhường

Du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên – tiềm năng và xu thế phát triển trong thời ký hội nhập

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Nga

30

PGS. TS. Đặng Văn Phan

Ths. Nguyễn Thị Kiều Nga:

Phát triển bền vững Du lịch sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong xu hướng hiện đại

PGS.TS. Phạm Trung Lương

Phiên 6: MỘT SỐ LOẠI HÌNH MỚI

Chủ tọa: TS. Vũ Khắc Chương – TS. Tạ Minh Hoa – GS. Lê Hữu Khóa

31

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hạnh

Du lịch ảo - mô hình du lịch của thời đại công nghệ

GS. Chung Hoàng Chương

 

32

PGS. TS. Phạm Trung Lương

Phát triển du lịch thể thao mạo hiểm: Lợi thế và triển vọng của Việt Nam

GS. Chung Hoàng Chương

33

Ths. Đinh Thiện Phương

Du lịch Đổ Nát trong bản hòa tấu Du lịch Tiêu Cực

Ths. Nguyễn Thị Thanh Tùng

34

TS. Trần Quang Nam

Ths. Lê Thành Trung

Du lịch MICE và Du lịch "Xanh": tiềm năng cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong xu thế hội nhập

TS. Ngô Quang Láng

35

Ths. Trần Thị Tuyết Sương

Thế nào là du lịch vì sức khỏe

ThS. Nguyễn Văn Chất

36

ThS. Võ Văn Tường

Du lịch văn hóa tâm linh ở hải ngoại chùa Việt Nam trên đất Mỹ

PGS. TS Phạm Trung Lương

hoi-thao-20-10