Danh sách học giả viết bài và đề tài của Hội thảo Quốc tế "Các loại hình Du lịch hiện đại"

  1. A.Bài viết các học giả Việt Nam
    1. 1.Các học giả là GS, PGS. TS

Stt

Tên học giả

Học hàm học vị/ Đơn vị công tác

Đề tài

1

Phạm Trung Lương

PGS. TS Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI)

Phát triển du lịch thể thao mạo hiểm: Lợi thế và triển vọng của Việt Nam

2

Lê Anh Tuấn

PGS. TS Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một số vấn đề về phát triển và quản lý các loại hình du lịch hiện đại tại Việt Nam trong giai đoạn mới

3

Phan Thị Thu Hiền

PGS. TS Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM

Du lịch ẩm thực – Loại hình du lịch tăng trưởng nhanh trong thế kỷ XXI và tiềm năng, phương hướng phát triển ở Việt Nam

4

Nguyễn Hữu Sơn

PGS. TS Tạp chí Văn học – Viện Văn học

Khái lược Du lịch Việt Nam giai đoạn gặp gỡ Đông - Tây đầu thế kỷ XX và bài học cho Du lịch thời kỳ hội nhập đầu thế kỷ XXI

5

Phan Huy Xu

PGS. TS Khoa Du lịch trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

Cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch - một vài suy nghĩ về du lịch cộng đồng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

6

Đặng Văn Phan

PGS. TS Trường Đại học Cửu Long

Phát triển bền vững Du lịch sông nước ĐBSCL trong xu hướng hiện đại

7

Phạm Quốc Sử

PGS. TS Đại học Thủ đô Hà Nội

Sinh thái nhân văn - loại hình Du lịch hiện đại cần được đầu tư phát triển ở Việt Nam

8

Nguyễn Văn Đính

GS. TS. NGUT

Đại học Hà Tĩnh

Phát triển các loại hình du lịch hiện đại ở Việt Nam

9

Chung Hoàng Chương

GS. Tổ chức phi chính phủ International Rivers

Developing a transboundary model for river tourism: the case of the Mekong

10

Lê Hữu Khóa

GS Đại học Lille 3

Lí luận khoa học của hội thảo

  1. 2.Các học giả là Tiến sĩ

Stt

Tên học giả

Học hàm học vị/ Đơn vị công tác

Đề tài

1

Vũ Khắc Chương

TS. Cao đẳng VHNT & DL Sài Gòn

Các loại hình du lịch và các loại hình du lịch ở Việt Nam

2

Nguyễn Văn Lưu

TS. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các loại hình du lịch mới

3

Dương Văn Sáu

TS.  Khoa Văn hóa Du lịch Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Những vấn đề cơ bản của du lịch hiện đại ở Việt Nam hiện nay

4

Võ Thị Thu Hà

TS. Khoa Du lịch, trường Đại học Hải Phòng

Phát triển du lịch biển đảo gắn liền với bảo vệ chủ quyền quốc gia

5

Phạm Lê Kha

TS Khoa Kinh tế

Trường Saigonact

Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch sinh thái tại miền đất Tây Đô (Cần Thơ)

6

Nguyễn Văn Khánh

NSUT. TSKH Trường Saigonact

Thực trạng và giải pháp hiện đại hoá các loại hình du lịch Biển, đảo trên vùng đất Khánh Hoà trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

7

Đặng Hoàng Lan

TS. Trường Đại học Văn Hóa Tp.Hồ Chí Minh

Phát triển du lịch ý thức gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

8

Võ Minh Tuấn

TS. Khoa Lý luận chính trị, Học viện Ngân hàng

Về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, trường hợp du lịch môi trường tại làng Nong Thao

9

Nguyễn Văn Thưởng

TS. Khoa XH&NV

Đại học Phú Yên

Hệ thống di tích lịch sử Việt Nam - Nguồn tài nguyên du lịch giá trị nhân văn

10

Đặng Thanh Vũ

TS. Đại học Văn Hiến

Phát triển loại hình du lịch trải nghiệm thông qua khai thác giá trị ẩn tàng của văn hóa làng, biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

Mai Mỹ Duyên

TS. Trường Đại học Trà Vinh

Phát triển du lịch làng nghề tỉnh Bến Tre (nghiên cứu nghề nấu rượu Phú Lễ huyện Ba Tri)

12

Nguyễn Văn Minh

TS. Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM

Mô hình du lịch làng nghề sơn mài tỉnh Bình Dương

13

Ngô Quang Láng

TS. Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo Tỉnh An Giang

Phát triển du lịch An Giang theo hướng hiện đại - nhận thức và giải pháp

14

La Nữ Ánh Vân

TS. Khoa Du lịch

Trường Đại học Phan Thiết

Du lịch nông thôn Việt Nam - tiềm năng và thách thức

15

La Mai Thi Gia

TS. Khoa Văn học & Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV Tp.HCM

Loại hình du lịch thiện nguyện - cần quảng bá và tổ chức kết hợp giữa các nhóm từ thiện và công ty du lịch

16

Nguyễn Thị Vân Hạnh

TS. Trường ĐH KHXHNV Tp.HCM

Du lịch ảo - mô hình du lịch của thời đại công nghệ

17

Trần Quang Nam

TS. Trường ĐH Huflit

Du lịch MICE và Du lịch "Xanh": tiềm năng cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong xu thế Hội nhập

  1. 3.Các học giả là Thạc sĩ

Stt

Tên học giả

Học hàm học vị/ Đơn vị công tác

Đề tài

1

Đoàn Mạnh Cương

Thạc sĩ Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một số suy nghĩ về xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch thông qua điện ảnh

2

Trần Thị Mai Phước

Thạc sĩ Khoa Luật, trường Đại học Mở Tp.HCM

Suy nghĩ về nhân tố "con người " trong hành trình phát triển các mô hình du lịch hiện đại ở Việt Nam

3

Ngô Hoàng Ân

Thạc sĩ Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Du lịch T&D

Du lịch sinh thái cộng đồng - một nghiên cứu thực địa ở Đồng bằng Sông Cửu Long

4

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ Khoa xã hội - trường CĐ Sư phạm Đà Lạt

Phát triển loại hình du lịch khảo cứu đồng quê, nhà vườn tại Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

5

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐH Quảng Nam

Lợi thế phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Hội An, Quảng Nam

6

Hoàng Ngọc Hiển

Thạc sĩ Khoa Du lịch Trường Saigonact

Ứng mô hình Timeshare để phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam

7

Nguyễn Trọng Hiếu

Thạc sĩ Trường THPT Lương Thế Vinh- Tân Biên- Tây Ninh

Tài nguyên Du lịch Sinh thái ở Hồ Dầu Tiếng, Tỉnh Tây Ninh

8

Ngô Hoàng Đại Long

Thạc sĩ Trung tâm Nghiên cứu Biển & Đảo – Trường Đại học KHXHNV - Đại học Quốc gia Tp.HCM

Khai thác các sản phẩm Du lịch biển đảo Lý Sơn gắn liền với mục tiêu đảm bảo an ninh, quốc phòng - một góc nhìn từ địa Văn hóa

9

Nguyễn Hữu Nghị

Du lịch biển đảo - loại hình du lịch trung tâm trong thời đại toàn cầu hóa

10

Nguyễn Văn Nhân

Thạc sĩ Khoa Kinh tế Trường Saigonact

Du lịch sinh thái ở Việt Nam – xu hướng phát triển du lịch mới trong thời kỳ hội nhập

11

Thái Thu Hoài

Thạc sĩ Trường ĐH Văn hoá TP.HCM

Tương tác giữa các giá trị văn hoá với du lịch sinh thái để tạo lập loại hình du lịch đặc thù ở Việt nam

12

Đỗ Thị Mai Hoàng Hà

Thạc sĩ Trường Đại học Tài chính - Marketing

Kinh nghiệm vê phát triển du lịch văn hóa tại Hàn Quốc và Thái Lan

13

Vũ Thị Hà

Thạc sĩ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

Du lịch cộng đồng với phát triển kinh tế và bảo tồn đa dạng văn hóa tại làng cổ Đường Lâm (Ứng dụng mô hình nghiên cứu khoa học DPSIR)

14

Phạm Ngọc Hòa

Học viện Chính trị khu vực IV

Giải pháp khai thác tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch giữa các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mêkong

15

Hoàng Ngọc Hùng

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Khai thác loại hình du lịch tín ngưỡng tại Việt Nam

16

Nguyễn Thị Ngà

Thạc sĩ Trường Trung cấp tổng hợp Hà Thái

Khai thác và phát triển bền vững loại hình du lịch Văn hoá  Sinh thái – Nhân văn ở Tỉnh Điện Biên

17

Hoàng Thị Phương Nga

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thạc sĩ ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thạc sĩ ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên

Gắn văn hóa với phát triển du lịch ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

18

Phạm Văn Phương

Thạc sĩ Trường Saigonact

Phát triển mô hình du lịch văn hóa phố người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

19

Lê Văn Sao

Thạc sĩ Trường Đại học Trà Vinh

Phát triển bền vững văn hoá du lịch cộng đồng Khmer vùng đồng bằng Sông Cửu Long

20

Nguyễn Quang Thái

Thạc sĩ Khoa Kinh tế , Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Khai thác giá trị Văn hóa làng biển trong phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

21

Trương Thị Kim Thủy

Thạc sĩ Khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường Đại học Cần Thơ

Phát triển du lịch lễ hội theo hướng tiếp cận sinh thái học tâm linh (Trường hợp lễ hội OK OM BOK Khmer Nam Bộ và Lễ hội LOY KRATHONG Thái Lan)

22

Lưu Thị Thanh Mai

Thạc sĩ Khoa Kinh tế Trường Saigonact

Du lịch Tâm Linh - Xu thế của Thế kỷ 21

23

Bùi Thị Phương Mai

Thạc sĩ Phòng Di sản VH Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang

Du lịch tâm linh ở An Giang- Tiềm năng và thách thức

24

Võ Thị Ánh Tuyết

Học viện Chính trị khu vực IV

Khai thác các Lễ hội Cộng đồng trong phát triển Du lịch Hội An hiện nay

25

Trịnh Thị Tuyết

Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Phát triển du lịch Homestay và vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc

26

Võ Văn Thành

Thạc sĩ Khoa Văn hóa học, trường Đại họcKHXHNV, Đại học Quốc gia, Tp.HCM

Cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch - một vài suy nghĩ về du lịch cộng đồng ở Đồng bằng Sông Cửu Long

27

Trần Thị Hoài Diễm

Thạc sĩ Trường Đại học Nghệ thuật Huế

Vấn đề phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Thừa Thiên Huế - mô hình liên kết làng tranh dân gian Sình và hoa giấy Thanh Tiên

28

Trần Thị Phương Huỳnh

Học viện Chính trị khu vực IV

Mô hình Du lịch Làng nghề vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - Xây dựng và phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế

29

Nguyễn Nhiên Hương

Thạc sĩ Khoa Xã hội và Nhân văn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Khai thác Du lịch làng nghề ở Phố cổ Hà Nội

30

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Thạc sĩ Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang

Phát triển mô hình Du lịch Làng nghề tại Tỉnh Tiền Giang

31

Tạ Thị Thanh Thủy

Thạc sĩ Khoa Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM

Phát triển du lịch làng nghề ở tỉnh Hải Dương trong bối cảnh toàn cầu hóa

32

Lâm Thị Mai Sương Tú

Thạc sĩ Trường ĐH An Giang

Tiềm năng phát triển loại hình du lịch làng nghề ở Đồng bằng sông Cửu Long

33

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Thạc sĩ Trường Đại hoc Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Những hạn chế trong sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch sinh thái và làng nghề tại tỉnh Bình Dương

34

Nguyễn Văn Chất

Thạc sĩ Bộ môn Du Lịch Trường Đại học KHXHNV Tp.HCM

Kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và bài học cho Việt nam

35

Đào Vĩnh Hợp

Thạc sĩ Trường Đại học Sài Gòn

Từ các di sản văn hóa nghĩ về tiềm năng du lịch của Tp.HCM

36

Đặng Thanh Nhường

Thạc sĩ Khoa Du lịch Trường Saigonact

Du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên - tiềm năng và xu thế phát triển trong thời ký hội nhập

37

Nguyễn Văn Oai

Thạc sĩ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước

Định hướng phát triển mô hình du lịch trải nghiệm hiện đại tại Dự án phim trường ngoài trời kết hợp với du lịch tại Trảng cỏ Bù Lạch

38

Nguyễn Thị Kiều Nga

Thạc sĩ Trường Đại học Cửu Long

Phát triển bền vững Du lịch sông nước ĐBSCL trong xu hướng hiện đại

39

Trần Đức Thành

Lê Thu Hương

Phạm Thị Hường

Khoa Du lịch, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường Cao đẳng nghề TM Nghệ An

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế du lịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

40

Lê Xuân Tiến

Ban quản lý Di sản

VHTG Mỹ sơn

Những nỗ lực làm mới du lịch ở một địa phương

41

Trần Thanh Thưởng

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Trà Vinh

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Trà Vinh

42

Nguyễn Thanh Tưởng

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Tiềm năng phát triển các loại hình Du lịch ở Huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

44

Chu Khánh Linh

Thạc sĩ Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ hội nhập

45

Trịnh Lê Anh

Thạc sĩ Khoa Du lịch học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Safari - loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên hoang dã ở Kenya

46

Hoàng Thị Thu Hà

Thạc sĩ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Hình ảnh của điểm đến du lịch thể thao

47

Dương Hông Hạnh

Thạc sĩ Khoa Khách sạn – Du lịchTrường Đại học Thương Mại, Hà Nội

Hoạt động TeamBuilding trong các chương trình du lịch - loại hình du lịch hiện đại

48

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ ĐH Văn Hóa Tp.Hồ Chí Minh

Loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm ở Việt Nam - Xu hướng, lợi thế và những rào cản

49

Nguyễn Trọng Hiếu

Thạc sĩ Trường THPT Lương Thế Vinh- Tân Biên- Tây Ninh

Loại hình Du lịch Caravan - hướng mới trong phát triển Du lịch Tỉnh Tây Ninh

50

Nguyễn Việt Hoàng

Dương Thị Hiền

Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa)

The promotion of Dark Tourism in Viet Nam

51

Lê Thành Trung

Thạc sĩ Đại học Sài Gòn

Du lịch MICE và Du lịch "Xanh": tiềm năng cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam trong xu thế Hội nhập

52

Nguyễn Thị Thúy Ngân

Thạc sĩ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Du lịch thể thao biển tại Việt Nam - tiềm năng và xu thế

53

Nguyễn Nguyên Phong

Đại học Văn Hóa TPHCM

Loại hình du lịch vũ trụ, xu hướng của tương lai

54

Đinh Thiện Phương

Thạc sĩ Khoa Quản Trị Kinh Doanh Du Lịch - Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

Du lịch Đổ Nát trong bản hòa tấu Du lịch Tiêu Cực

55

Thái Nguyễn Đức Minh Quân

Trường THCS Nguyễn Hiền quận 12

Tiếp cận loại hình du lịch Temple Stay (Hàn Quốc) và kinh nghiệm cho loại hình du lịch mới này ở Việt Nam

56

Trần Thị Tuyết Sương

Thạc sĩ Khoa Du lịch Trường Saigonact

Thế nào là du lịch vì sức khoẻ

57

Hoàng Thị Phương Thảo

Thạc sĩ Khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Yersin Đà Lạt

Phát triển loại hình du lịch ứng dụng công nghệ cao tại TP Đà Lạt

58

Đỗ Hải Yến

Thạc sĩ Khoa Xã hội và Nhân văn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Hà Nội

Du lịch nhân sinh quan - loại hình du lịch mới từ góc độ liên ngành tâm lý-du lịch trong việc giải quyết vấn đề văn hóa- xã hội

59

Đỗ Hải Yến

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Thạc sĩ Khoa Xã hội và Nhân văn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Hà Nội

Farm tours, Mỹ - Một loại hình du lịch mới gắn với việc khắc phục tính thời vụ trong nông nghiệp Việt Nam

  1. B.Bài viết các học giả nước ngoài

Stt

Tên học giả

Học hàm học vị/ Đơn vị công tác

Đề tài

1

Noemie Robin

Introductory overview of alternatives to mass tourism

2

Serge Mantienne Fréderic Mantienne

GS. Đại học Paris IV

Giám đốc Nxb Les Indes Savante

Pourquoi le tourisme doit aller dans les plantations d’hévéas

3

Sylvine Pickel Chevalier

Ni Putu Sartika Sari

GS ĐH Angers Philippe Violier

  1. ĐH Angers Philippe Violier

Tourism and globalization: vectors of cultural homoneisations?

4

Marion Baltazard

Phó Giám đốc Du lịch Tetrakyts

Quelques expériences de tourisme rural dans le monde

5

Léa de Hease

Agritourism: a new opportunity for Vietnam?

6

Fréderic Mantienne

Giám đốc Nxb Les Indes Savante

Pourquoi le tourisme doit aller dans les plantations d’hévéas

7

Sylvine Pickel Chevalier

ĐH Angers Philippe Violier

Is tourism an agent of the cultural heritage of nature in Bali? A Western paradigm in face of the Balinese philosophy