Ngành đào tạo Việt Nam học – Hướng dẫn viên du lịch

  1. 1.Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo xây dựng theo Quyết định số 25/2006/QĐ -BGD&ĐT với các quy định chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung của chương trình giáo dục đại học ở trình độ Cao đẳng. Chương trình đào tạo ngành: Việt Nam học – Hướng dẫn viên du lịch mã ngành: 51220113.

            Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, người học được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng về các nghiệp vụ cơ bản về Việt Nam học – Hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên sâu về Việt Nam học để trở thành  hướng dẫn du lịch, có năng lực vế kiến thức, ngoại ngữ.

            Hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, người học sẽ làm việc chủ yếu ở các cơ quan, tổ chức về du lịch, các ngành dịch vụ và các cơ sở kinh doanh du lịch, Công ty du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như Hàng không, cơ sở đào tạo, giải trí, các văn phòng đại diện, đại lý du lịch, hoặc hoạt động độc lập của doanh nghiệp, hướng dẫn viên du lịch...

  1. 2.Chương trình và giáo trình:

Chương trình đào tạo ngành Việt nam học – hướng dẫn viên du lịch được xây dựng căn cứ vào chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về đào tạo cử nhân trình độ Cao đẳng và được hỗ trợ xây dựng chương trình và giáo trình của các chuyên gia nước ngoài như Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới của Canada, (WUSC), chương trình đào tạo của một số trường Cao đẳng và Đại học như Thụy Sĩ, Hà Lan, Bugari, Australia, Trung Quốc, Sigapore...

Tài liệu tham khảo để phục vụ công tác giảng dạy và học tập dựa trên các giáo trình và tài liệu theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời tham khảo một số giáo trình của các trường Đại học có đào tạo về du lịch như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Công nghiệp Vinh, Viện Đại học mở Hà Nội, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội, trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng du lịch Huế.

  1. 3.Đối tượng tuyển sinh

            Quy định tại điều 5 chương 1 quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy theo Thông tư số 11/2011/TH-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Luật Giáo dục.

 Xét tuyển:

            - Học bạ

            - Thi tốt nghiệp THPT quốc gia

  1. 4.Thời gian đào tạo:

-         Thời gian đào tạo: 3 năm

  1. 5.Quy trình đào tạo:

- Theo học chế tín chỉ

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm gồm 6 học kỳ:

            + Học kỳ 1, 2: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục cơ sở ngành đào tạo.

            + Học kỳ 3, 4, 5: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

            + Học kỳ 6: Trang bị kiến thức, thực hành, thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.