Ngành đào tạo Quản trị Khách sạn

  1. 1.Mục tiêu đào tạo:

            Mục tiêu đào tạo xây dựng theo Quyết định số 25/2006/QĐ -BGD&ĐT với các quy định chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung của chương trình giáo dục đại học ở trình độ Cao đẳng. Chương trình đào tạo ngành: Quản trị Khách sạn, mã ngành: 52340107.

            Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, người học được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng về các nghiệp vụ cơ bản về Quản trị Khách sạn, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đồng thời là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên sâu về Quản trị kinh doanh trong ngành Du lịch và Dịch vụ, cũng như những kỹ năng về nghiệp vụ Quản trị Khách sạn, có năng lực sử dụng ngoại ngữ

            Hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp, người học sẽ làm việc chủ yếu ở các khách sạn, các cơ quan, tổ chức về du lịch, các ngành dịch vụ và các cơ sở kinh doanh du lịch, công ty du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như Hàng không, cơ sở đào tạo, giải trí, các văn phòng đại diện, đại lý du lịch, hoặc hoạt động độc lập của doanh nghiệp ngành dịch vụ, hoặc tại các cơ sở kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng,...

  1. 2.Chương trình và giáo trình:

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn được xây dựng căn cứ vào chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định về đào tạo cử nhân trình độ Cao đẳng và được hỗ trợ xây dựng chương trình và giáo trình của các chuyên gia nước ngoài như Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới của Canada (WUSC), chương trình đào tạo bậc Cao đẳng của một số trường Cao đẳng du lịch, các trường Đại học có khoa Du lịch ở trong nước và hoặc ở nước ngoài, như Canada, Mỹ, Singapore, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bugari, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, ...

Tài liệu tham khảo để phục vụ công tác giảng dạy và học tập dựa trên các giáo trình và tài liệu theo các văn bản pháp quy chỉ dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời tham khảo một số giáo trình của các trường Đại học, trường Cao đẳng có đào tạo về du lịch như Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Trường Cao đẳng chuyên nghiệp FPT Polytechnic, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM), Trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM), Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, …

 3.Đối tượng tuyển sinh

            Quy định tại điều 5 chương 1 quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy theo Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 và các Quy chế ban hành (cập nhật) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Luật Giáo dục.

Xét tuyển:

            - Học bạ THPT

            - Thi tốt nghiệp THPT quốc gia (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT)

  1. 4.Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo theo thiết kế: 3 năm (6 học kỳ chính). Theo quy chế đào tạo theo hệ tín chỉ của Bộ GD-ĐT.

  1. 5.Quy trình đào tạo:

         Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp áp dụng Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm một số nội dung chính:

- Theo học chế tín chỉ

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm, 6 học kỳ:

            + Học kỳ 1, 2: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục cơ sở ngành đào tạo và ưu tiên sớm tiếp cận kiến thức chuyên nghiệp của chuyên ngành đào tạo.

            + Học kỳ 3, 4, 5: Sinh viên cơ bản được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cả về lý thuyết và thực hành, đồng thời tích lũy những học phần khác còn lại của của chương trình đào tạo.

            + Học kỳ 6: Trang bị kiến thức thực hành, thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp.