Mạng máy tính

- Mã ngành: 10

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm

 

- Mạng máy tính: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học, ngoại ngữ …  các kiến thức cơ sở ngành về hệ điều hành, quản trị mạng cơ bản , cấu trúc mạng máy tính … và những kiến thức chuyên ngành như thiết kế hệ thống mạng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật … Sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên sâu để thi công hệ thống mạng, sửa chữa, khắc phục các sự cố mạng thông thường, cài đặt, vận hành và quản trị hệ thống mạng LAN,….

- Cơ hội việc làm: sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có khả làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

- Sinh viên có cơ hội liên thông lên Cao đẳng, Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp