Quản lý văn hóa

- Mã ngành: 09

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Học 2 năm, Học hết lớp 12 nhưng chưa có Bàng tốt nghiệp THPT: Học 2 năm 03 tháng, Tốt nghiệp THCS: Học 03 năm.

 

- Quản lý văn hóa: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học, ngoại ngữ, tâm lý học …  các kiến thức cơ sở ngành về mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu … và những kiến thức chuyên ngành như marketing văn hóa nghệ thuât, xây dựng văn hóa cộng đồng … Sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên sâu trong công việc của nhân viên có nghiệp vụ quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho các cơ quan văn hóa thông tin (xã, phường...) và các tổ chức kinh tế xã hội.

-Cơ hội việc làm: sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể làm việc tại Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị thuộc ngành văn hóa và các tổ chức kinh tế xã hội.

 

- Sinh viên có cơ hội liên thông lên Cao đẳng, Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp