Quản trị mạng máy tính

- Mã ngành: 50480206

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Quản trị mạng máy tính: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học văn phòng, máy tính căn bản, ngoại ngữ …  các kiến thức cơ sở ngành về internet, ngôn ngữ lập trình … và những kiến thức chuyên ngành như thiết kế web, xây dựng hệ thống mạng, quản trị hệ thống … Sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên sâu trong công việc của nhân viên quản trị mạng máy tính, quản lý hệ thống mạng hay các công việc liên quan tới kỹ thuật máy tính.

- Cơ hội việc làm: sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể làm nhân viên bảo trì, quản trị mạng tại các doanh nghiệp, quản lý hoặc thi công công trình mạng hay có thể quản lý, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo hành hệ thống máy tính và hệ thống mạng tại cửa hàng  …

- Sinh viên có cơ hội liên thông lên Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp