Thư ký văn phòng

- Mã ngành: 50320302

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Ngành thư ký văn phòng: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, tin học văn phòng, ngoại ngữ … và các kiến thức cơ sở ngành về văn phòng, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp tại công sở và những kiến thức chuyên ngành như nghiệp vụ thư ký, nghiệp vụ văn phòng, làm việc nhóm … Sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên sâu trong công việc của nhân viên văn phòng, thư ký của các phòng ban sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội việc làm: sau khi tốt nghiệp, Sinh viên có thể làm việc tại các phòng ban như Tổ chức hành chính với chức danh nhân viên văn thư, lưu trữ, nhân viên văn phòng …

- Sinh viên có cơ hội liên thông lên Đại học chính quy sau khi tốt nghiệp