Giới thiệu Trung tâm Học liệu

Trung tâm Học liệu - Thư viện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn được thành lập nhằm phục vụ cho các bậc đào tạo Trung cấp và Cao đẳng về các ngành: Thanh nhạc, Diễn viên, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Phát hành xuất bản ấn phẩm, Thư ký văn phòng, Việt Nam học – Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng, Tiếng Nhật (Hệ phiên dịch) , Tiếng Hàn (Hệ phiên dịch), Tiếng Anh (Hệ phiên dịch), Tiếng Trung (hệ phiên dịch), Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng.

Từ năm 2006 đến nay, được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, thư viện liên tục được nâng cao về mọi mặt. Thư viện phục vụ theo hướng mở, tiến hành tin học hóa thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, học sinh-sinh viên tiếp cận dễ dàng vốn tài liệu và nguồn thông tin của thư viện.

Hiện nay, thư viện là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Thư viện giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại 4 khoa và 23 ngành khác nhau thuộc các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch. Vốn tài liệu – nguồn lực thông tin của thư viện được bổ sung và cập nhật theo các chuyên ngành đào tạo của trường và đáp ứng được một phần nhu cầu ngày càng tăng của cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên của trường.

Điện thoại: (08) 66 841 449                   

Email: thuvien@saigonact.edu.vn