Sinh viên Saigonact tham gia Hội thi tìm hiểu về ASEAN

Thiết thực chào mừng ngày Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức hình thành ngày 31/12/2015; Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về vai trò quan trọng của cộng đồng ASEAN, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động tích cực, từ đó trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng gia nhập ngôi nhà chung ASEAN; Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã tổ chức hội thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                       alt

Đến với hội thi mang chủ đề:Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng ASEAN”, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã tham gia với đội ngũ là 22 bạn sinh viên được trang bị kiến thức về:

-    Hiệp hội ASEAN.

-    Hiến chương ASEAN

-    Cộng đồng kinh tế ASEAN.

-    Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN.

-    Cộng đồng an ninh – chính trị ASEAN.

-    Quan hệ đối ngoại ASEAN.

-    Sự tham gia của Việt Nam và các nước ASEAN.

-    Việt Nam – cơ hội và thách thức khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.

-    Học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp chuẩn bị hành trang sẵn sàng gia nhập ngôi nhà chung ASEAN.

Hội thi được tổ chức như sau:

-    Thời gian: Vào lúc 8 giờ ngày 02 tháng 04 năm 2016 (thứ bảy).

-    Địa điểm: Hội trường B4 và B5 – Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, số 33 Vĩnh Viễn, phường 2, quận 10, TP.HCM.

Thông qua Hội thi, chúng ta sẽ được tuyên truyền sâu rộng các kiến thức về cộng đồng ASEAN, từ đó có định hướng đúng đắn và hành động tích cực nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, chia sẻ, phát triển và thịnh vượng.

Kính mời Lãnh đạo các Khoa, các đơn vị và toàn thể các em sinh viên đến tham dự.

 

Phòng Công tác HSSV