baner thsv

Danh sách đơn vị tham dự Hội thi "Tiếng hát sinh viên" năm 2015 khu vực miền Nam

STT Đơn vị đăng ký thi
1

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

2

Trường Đại học Bình Dương

3

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

4

Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II)

5

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh

6

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

7

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

8

Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia TP. HCM

9

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

10

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

11

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

12

Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

13

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

14

Trường Đại học Hoa Sen

15

Trường Đại học Tây Đô

16

Đại học Ngân hàng Tp.HCM

17

Đại học Công nghệ Miền Đông