Video hoạt động

Lễ khai giảng các năm Hội thảo Quốc tế "Toàn cầu hoá và địa phương hoá Du lịch" Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/07/1960 - 09/07/2015) Chung kết cuộc thi "Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội"