Bảng điểm tổng hợp vòng 2 cuộc thi "Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội"

alt Bảng điểm tổng hợp vòng 2 cuộc thi "Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội"

Tải về: file icon pdf Bảng điểm tổng hợp vòng 2.pdf

Đăng ký và tham dự thi trực tiếp tại các địa chỉ sau:

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn http://dulichcotrachnhiem.saigonact.edu.vn  

Báo Thanh niên http://www.thanhnien.com.vn/

Tổng cục Du lịch http://www.vietnamtourism.gov.vn/