Thư cảm ơn của bộ Du lịch Vương quốc Campuchia

Bộ du lịch vương quốc Campuchia xin gửi lời cám ơn đến Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn về mối quan hệ hợp tác và các học bổng dành cho Bộ Du lịch Campuchia trong quá khứ cũng như hiện tại. Theo văn bản số 159-14/CV - CĐSG của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã gửi cho bộ Du lịch Campuchia về việc cấp học bổng cho 180 cán bộ đang công tác trong lình vực Du lịch vương quốc Campuchia, Khóa học thứ 2 sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 5/2015

altTải về