Thông cáo báo chí

Về việc tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo Nghiệp vụ Du lịch cho học viên là cán bộ du lịch Vương quốc Campuchia, Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cùa 2 nước Việt Nam và Camphuchia; Trong năm học 2014 - 2015, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn đã phối hợp với Bộ Duy lịch Campuchia thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cho 180 học viên là cán bộ du lịch vương quốc Campuchia, Toàn bộ kinh phí đào tạo và ăn ở cho những học viên được Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tài trợ

altTải về