UBND Tp.HCM cho phép Saigonact đào tạo nguồn nhân lực Du lịch cho Vương quốc Campuchia

altSau khi nhận được văn bản số 203/MOT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Thong Khon – Bộ Du lịch Campuchia, văn bản số 183-14/CV-CĐSG ngày 2/12/2014 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn về việc cho phép tổ chức hợp tác đào tạp cán bộ du lịch Campuchia tại trường Saigonact. Ngày 09/12/2014, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời số 6516/UBDN–VX do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Ông Hứa Ngọc Thuận ký. Nội dung văn bản nêu rõ việc đồng ý chấp thuận chủ trương, cho phép Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức hợp tác đào tạo du lịch cho Campuchia.

Sau khi nhận được văn bản số 203/MOT ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Thong Khon – Bộ Du lịch Campuchia, văn bản số 183-14/CV-CĐSG ngày 2/12/2014 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn về việc cho phép tổ chức hợp tác đào tạp cán bộ du lịch Campuchia tại trường Saigonact. Ngày 09/12/2014, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời số 6516/UBDN–VX do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Ông Hứa Ngọc Thuận ký. Nội dung văn bản nêu rõ việc đồng ý chấp thuận chủ trương, cho phép Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tổ chức hợp tác đào tạo du lịch cho Campuchia.

Đính kèm văn bản số 6516/UBDN–VX do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp.HCM Ông Hứa Ngọc Thuận ký ngày 09/12/2014

Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn và Bộ Du lịch Campuchia. Theo đó: Trường Saigonact sẽ là nơi đào tạo nguồn nhân lực Du lịch cho Vương quốc Campuchia. Giai đoàn đầu, Saigonact sẽ tài trợ 100% học phí cho 180 cán bộ sang học các nghiệp vụ về du lịch: nghiệp vụ Quản lý Du lịch và nghiệp vụ Du lịch Cộng đồng. Khóa đầu tiên sẽ khai giảng vào ngày 15/1/2015.

Bên cạnh đó, Bộ Du lịch Campuchia đã chấp thuận chủ trương và cấp cho Saigonact 5 ha đất để xây dựng Trường Đại học Du lịch ASEAN tại Thủ đô Phnôm Pênh với mục tiêu là đào tạo các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực Du lịch cho cộng đồng các nước ASEAN. Việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho Vương quốc Campuchia là bước ngoặc lớn trong việc liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế; điều này cũng đã khẳng định được thương hiệu và vị thế  của trường Saigonact trong công tác giáo dục hiện nay.