Kế hoạch đào tạo lớp Camphuchia

Sau khóa học học viên sẽ có được những kiến thức quản lý-kỹ năng nghề khách sạn-nhà hàng và quy trình thiết kế- điều hành tour: Nhận thức và quản lý, giám sát được cơ cấu tổ chức và vai trò của các bộ phận trong khách sạn – nhà hàng Thăm quan, hiểu rõ vai trò nhiệm vụ của nhân viên các Bộ phận và các bước tiến hành trong việc đón tiếp –phục vụ khách từ thời gian trước khi khách đến khách sạn và khi rời khỏi khách sạn. Nắm vững và thực hiện các quy trình Tổ chức, thiết kế điều hành tour

Tải về:

file icon doc kế hoạch dạy.doc

file icon xls Kế hoạch đào tạo chi tiết.xls