Chế độ chính sách học bổng

altTrường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cũng như các trường công lập khác, sinh viên sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo qui định của Nhà nước. Bên cạnh đó, hàng năm Hội đồng quản trị Nhà trường cũng dành ra hơn 3 tỷ đồng cho công tác khuyến học, học bổng.