Ngành Tiếng Anh

MÃ NGÀNH: 6220206

Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành tiếng Anh trang bị kiến thức nền tảng của ngành học và kiến thức chuyên ngành nhằm giúp sinh viên:

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp xã hội và giao tiếp nơi làm việc.
- Sử dụng tiếng Anh dành cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên chọn học chuyên sâu.

Sinh viên ngành tiếng Anh có thể chọn một trong các chuyên ngành định hướng nghề nghiệp như:  Chuyên ngành Biên dịch - Phiên dịch, chuyên ngành Nghiệp vụ văn phòng, chuyên ngành Sư phạm, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

ĐẶC TRƯNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tất cả các môn học thuộc ngành tiếng Anh và chuyên ngành được giảng dạy bằng ngoại ngữ, nên sinh viên có cơ hội trau dồi tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh học thuật và tiếng Anh chuyên ngành suốt 3 năm học. Sinh viên thực hành kỹ năng giao tiếp với giảng viên bản ngữ.

Chương trình ngành tiếng Anh rất linh hoạt do sinh viên có cơ hội chọn một trong các chuyên ngành tại Khoa Ngoại ngữ và nâng cao chuyên môn hoặc mở rộng kiến thức kỹ năng trong một lĩnh vực nghề nghiệp khác được đào tạo trong trường thông qua các học phần tự chọn.

Nền tảng tiếng Anh vững chắc và kiến thức chuyên ngành giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo ngoại ngữ khi còn đang trong quá trình đào tạo.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân bậc Cao Đẳng có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn như:

- Giảng dạy tiếng Anh tại các trường THPT, THCS hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh
- Trở thành biên dịch và phiên dịch viên tiếng Anh trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Anh.
- Làm nhân viên, chuyên viên hành chính, thư ký, trợ lý trong các văn phòng công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
- Tham gia làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề cần vận dụng kỹ năng sử dụng tiếng Anh theo nhu cầu của nhà tuyển dụng như dịch vụ du lịch, lữ hành, doanh nghiệp nhỏ và vừa, …