Ngành Tin học ứng dụng

Mã ngành: C480202.

- Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)

 

Ngành Tin học ứng dụng: Sinh viên có những kiến thức cơ bản, chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin; lập trình ứng dụng giải quyết một số  bài toán trong các lĩnh vực khác nhau trong đời sống

- Cơ hội làm việc: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức,... có ứng dụng công nghệ thông tin với việc tham gia sử dụng các hệ thống có sẵn, hay thiết kế, xây dựng các hệ thống mới ứng dụng thực tế; có khả năng nắm bắt và triển khai các công nghệ mới,có thể tham gia giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp, THPT....