Ngành Quản trị khách sạn

-      MÃ NGÀNH: 6810201

-      Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển

Nội dung đào tạo:

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu cùng các kỹ năng mềm trong hoạt động quản trị khách sạn để sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập, đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Đặc biệt là có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, cũng như hội nhập, kết nối với các ngành kinh doanh du lịch hiện đại trong khu vực và thế giới.

Về kiến thức: Được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lý, quản trị kinh doanh và những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh khách sạn.

            Về kỹ năng: Nắm vững kỹ năng thực hiện, quản lý, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong đơn vị kinh doanh khách sạn (lưu trú, nhà hàng, ăn uống, dịch vụ bổ sung…) và các đơn vị dịch vụ khác. Tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khách sạn, cũng như triển khai chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong kinh doanh khách sạn, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về kinh doanh khách sạn. Ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

            Về thái độ: Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Chấp hành tốt kỷ luật lao động. Có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp. Hòa nhã, đoàn kết với mọi thành viên tại nơi làm việc. Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong mọi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ hội việc làm:

Quản trị khách sạn là một lĩnh vực sử dụng nhiều nhân lực và cho sinh viên sau khi ra trường cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có tính kỷ luật cao với thu nhập ổn định và nhiều cơ hội phát triển.

Sinh viên ra trường có thể làm việc trong các khách sạn trên cả nước, các khu du lịch, resort, các dự án du lịch và khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch.

Khi lựa chọn lĩnh vực này bạn có thể làm một trong các vị trí sau:

Lễ tân: Vừa là bộ mặt, vừa là nơi liên kết tất cả các dịch vụ của khách sạn. Họ có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lí những yêu cầu của khách từ trước khi khách đến cho đến lúc khách rời khỏi khách sạn.

Nhân viên phục vụ: Tại các bộ phận trong khách sạn như buồng, bàn, bar, bếp… Các nhân viên luôn làm việc theo một quy trình nhất định để đảm bảo việc phục vụ khách được tốt nhất.

Nhân viên quản lý: Ngoài lãnh đạo chung, mỗi bộ phận trong khách sạn đều phải có các nhân viên quản lý. Họ phải luôn đảm bảo cho bộ phận của mình hoạt động một cách hiệu quả và phối hợp tốt với các bộ phận khác trong khách sạn.

Các vị trí khác: Ngoài ra, bạn còn có thể làm việc tại rất nhiều vị trí khác trong khách sạn như marketing, chăm sóc khách hàng, sảnh.