Các bài tham luận trong hội thảo

 

DANH SÁCH CÁC HỌC GIẢ ĐỌC BÀI THAM LUẬN

TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “TOÀN CẦU HÓA VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA DU LỊCH”

NGÀY 06 VÀ 07/3/2015

1. Jacques  Barou

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Khoa học trường Đại học Chính trị Grenoble

- Đề tài: Các kinh nghiệm du lich khác biệt của Phi Châu: trường hợp của Đông Nam Sénégal (Les expériences touristiques contrastées d'une région du Sénégal oriental)

2. Louis Begioni

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học Giám sát Văn hoá.

- Người báo cáo thay: Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène

- Học hàm/học vị người báo cáo thay:

- Chức vụ: Giảng viên Ban Văn minh Âu châu trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Du lịch tôn giáo, du lịch lịch sử và du lịch nghệ thuật (Tourisme religieux, historique, artistique; le cas de l’Italie).

3. Prak Chandara

- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Du lịch Campuchia

- Đề tài: Du lịch Campuchia trước nhu cầu Toàn cầu hóa

4. Vũ Khắc Chương

- Học hàm/học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Đề tài: Du lịch Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa: cơ hội và thách thức

5. Mai Tiến Dũng

- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

- Đề tài: Du lịch Hà Nội và Toàn cầu hóa

6. Julien Andre Ngo Dao

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

Guillaume Maxime Poisson

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

Và Quentin Blaise Villa

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Mô hình gắn lý thuyết với thực hành trong đào tạo Du lịch châu Âu

7. Michel Felix

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học Khoa học Thương mại trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Toàn cầu hoá về Du lịch (Mondialisation du tourisme)

8. Gille Ferréol

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xã hội học trường Đại học Besançon

- Đề tài: Tính đa dạng hóa văn hóa, du lịch sinh thái và bảo tồn di tích: trường hợp của Ấn Độ Dương (Diversité culturelle, écotourisme et valorisation du patrimoine. L'exemple de l'océan Indien)

9. Mantienne Frederic

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Nhà xuất bản Leszndes Savantes – Pháp

- Đề tài: Hướng dẫn Du lịch và phương pháp Truyền thông

10. Letiacia Garcia

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Du lịch và Công pháp Quốc tế (Tourisme et droits internationaux)

11. Alain Henry

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc AFD (Agence Fance Development) – Pháp

- Đề tài: Du lịch và phát triển Du lịch

12. Phan Thị Thu Hiền

- Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn Hàn Quốc học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

- Đề tài: Quá trình hình thành, phát triển và quang phổ của những hình thức du lịch văn học (từ kinh nghiệm thực tiển các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc)

13. Nguyễn Văn Khánh

- Học hàm/Học vị: Nghệ sĩ ưu tú, Tiến sĩ khoa học

- Chức vụ: Hội trưởng hội hoa hậu việt nam.

- Đề tài: Đô thị hóa và Địa phương hóa Du lịch trên vùng đất Nha Trang – Khánh Hòa

14. Lê Hữu Khóa

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Giám đốc Ban Cao học châu Á trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Du lịch bền vững hay Du lịch có hậu (Tourisme durable, tourisme stable)

15. Ngô Quang Láng

- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

- Đề tài: Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc trưng và hội nhập

16. Phạm Trung Lương

- Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch

- Đề tài: Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

17. Nguyễn Văn Lưu

- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đề tài: Đào tạo, Dạy nghề Du lịch: Tư duy Toàn cầu và hành động địa phương

18. Anki Rodrigues Maëlle

- Học hàm/Học vị:

- Chức vụ: Giảng viên Ban Văn minh Âu châu trường Đại học Lille 3 (Pháp)

Và Garnier Charlène

- Học hàm/Học vị:

- Chức vụ: Giảng viên Ban Văn minh Âu châu trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài 1: Du lịch lịch sử qua các hệ thống lâu đài

- Đề tài 2: Du lịch nghệ thuật qua các hệ thống bảo tàng

19. Vũ Đức Minh

- Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn xã Văn phòng Chính phủ

Và Dương Hồng Hạnh

- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ: Giảng viên trường Đại học Thương mại, Hà Nội

- Đề tài: Đào tạo và phát triển nhân lực ngành du lịch trong giai đoạn đến năm 2020

20. Marion Montelimard

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

Charlélie Jacques Menil

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

và Maëva Laura Jessica Mainguy

- Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh

- Chức vụ: Giảng viên ngoại ngữ Du lịch trường Đại học Lille 3 (Pháp)

- Đề tài: Hệ thống đào tạo Du lịch trong Đại học và sau Đại học

21. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Viện trưởng Viện Ẩm thực Việt Nam

- Đề tài: Ẩm thực Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển Du lịch

22. Dhafer Sadain

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Chuyên gia Kinh tế của Liên Hiệp quốc.

- Người báo cáo thay: Laurence  Bellon

- Học hàm/Học vị người báo cáo thay: Giáo sư

- Chức vụ người báo cáo thay: Thẩm phán, Chủ tịch Lyon

- Đề tài: Quan hệ Du lịch giữa Phi Châu và Á Châu tiềm năng kinh tế (Relations touristiques Afrique-Asie: potentiels économiques)

23. Emmanuelle Sauvage

- Học hàm/Học vị: Giáo sư

- Chức vụ: Ban Quản lý Kinh tế trường Đại học Paris (Pháp)

- Đề tài: Du lịch trong tổ chức và Quản lý

24. Hà Văn Siêu

- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch

- Đề tài: Du lịch nông thôn với toàn cầu hóa và phát triển kinh tế địa phương: cơ hội và thách thức

25. Nguyễn Hữu Sơn

- Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Nghiên cứu viên Cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, P.Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học.

- Đề tài: Văn hóa Du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển, nhìn từ vai trò chủ thể trong thể tài du ký người Việt đến nước Pháp nửa đầu thế kỷ 20.

26. Trương Nam Thắng

- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ: Cán bộ Quản lý Phát triển nguồn nhân lực của Ban Quản lý Dự án EU

- Đề tài: Đào tạo nghề du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập MRA và xu hướng toàn cầu hóa

27. Nguyễn Ngọc Thơ

- Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

- Chức vụ: Phó trưởng Khoa Văn hóa học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

- Đề tài: Du lịch sành điệu thời Hậu hiện đại

28. Lê Anh Tuấn

- Học hàm/Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đề tài: Bàn về phương thức huy động các nguồn lực để phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

29. Phan Huy Xu

- Học hàm/Học vị: Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- Chức vụ: Cố vấn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Đề tài: Du lịch Văn hóa Huế trong tiến trình Toàn cầu hóa Du lịch và Địa phương hóa Du lịch