Các bài tham luận trong hội thảo

Stt

Tác giả

Đề tài

1

GS.Letiacia Garcia,

Giám đốc Ban Cao học Du lịch - Đại học Lille 3

Du lịch và Công pháp Quốc tế (Tourisme et droits internationaux)

2

GS.Michel Felix, Giám đốc Ban Cao học Khoa học Thương mại - Đại học Lille 3

Toàn cầu hoá về Du lịch (Mondialisation du tourisme)

3

ThS. Chandara, Thứ trưởng Bộ Du lịch Campuchia

Du lịch Campuchia trước nhu cầu Toàn cầu hóa

4

TS. Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch

Du lịch nông thôn với toàn cầu hóa và phát triển kinh tế địa phương: cơ hội và thách thức

5

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bàn về phương thức huy động các nguồn lực để phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa


6

GS.Le Huu Khoa, Giám đốc Ban Cao học châu Á - Đại học Lille 3

Du lịch bền vững hay Du lịch có hậu (Tourisme durable, tourisme stable)


7

Marion Montelimard, Charlélie Jacques Menil, Maëva Laura Jessica Mainguy – Nghiên cứu sinh, Giảng viên ngoại ngữ Du lịch - Đại học Lille 3

Hệ thống đào tạo Du lịch trong Đại học và sau Đại học


8

Dhafer  Sadain, Giáo sư, Chuyên gia Kinh tế của Liên Hiệp quốc.

Người báo cáo :  Laurence  Bellon,  Giáo sư, Thẩm phán, Chủ tịch Lyon

Quan hệ Du lịch giữa Phi Châu và Á Châu: tiềm năng kinh tế. (Relations touristiques Afrique-Asie : potentiels économiques)

9

PGS.TS. Phạm Trung Lương, Viện nghiên cứu phát triển Du lịch

Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập


10

PGS.TS. Vũ Đức Minh, Văn phòng Chính phủ

 

 

Đào tạo và phát triển nhân lực ngành du lịch trong giai đoạn đến năm 2020

11

GS.Gille Ferréol, Giám đốc Trung tâm Xã hội học - Trường Đại học Besançon

 

 

Tính đa dạng hóa văn hóa, du lịch sinh thái và bảo tồn di tích: trường hợp của Ấn Độ Dương (Diversité culturelle, écotourisme et valorisation du patrimoine. L'exemple de l'océan Indien)12

GS.Jacques  Barou, Giám đốc Khoa học - Đại học Chính trị Grenoble

 

Các kinh nghiệm du lich khác biệt của Phi Châu: trường hợp của Đông Nam Sénégal (Les expériences touristiques contrastées d'une région du Sénégal oriental.)

 

13

TS. Ngô Quang Láng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

 

 

Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc trưng và hội nhập


14

Phó Hiệu trưởng Trường SAIGONACT

 

 

Đô thị hóa và Địa phương hóa Du lịch trên vùng đất Nha Trang – Khánh Hòa

 

15

PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn

 

 

Văn hóa Du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển, nhìn từ vai trò chủ thể trong thể tài du ký người Việt đến nước Pháp nửa đầu thế kỷ 20.


16

Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène – Giảng viên Ban Văn minh Âu châu – Đại học Lille 3

 

 

Du lịch lịch sử qua các hệ thống lâu đài

17

Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène – Giảng viên Ban Văn minh Âu châu - Đại học Lille 3

 

Du lịch nghệ thuật qua các hệ thống bảo tàng


18

NGƯT, PGS.TS. Phan Huy Xu – Cố vấn trường Saigonact.

 

 

Du lịch Văn hóa Huế trong tiến trình Toàn cầu hóa Du lịch và Địa phương hóa Du lịch

 

19

ThS. Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

 

 

Du lịch Hà Nội và Toàn cầu hóa


20

PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền, Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

 

 

Quá trình hình thành, phát triển và quang phổ của những hình thức du lịch văn học (từ kinh nghiệm thực tiển các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc)


21

GS.Frederic Mantienne, Giám đốc Nhà xuất bản Leszndes Savantes - Pháp

Hướng dẫn Du lịch và phương pháp Truyền thông

22

GS.Alain Henry, Giám đốc AFD (Agence Fance Development) - Pháp

Du lịch và phát triển Du lịch

23

TS. Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường SAIGONACT

 

Du lịch Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa : Cơ hội và thách thức


24

TS. Hãn Nguyên Nguyễn Nhã – Viện trưởng Viện Ẩm thực Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển Du lịch


25

TS. Nguyễn Ngọc Thơ, Trường Đại học KHXH & NV TP.HCM

 

Du lịch sành điệu thời Hậu hiện đại


26

GS.Emmanuelle Sauvage, Ban Quản lý Kinh tế - Đại học Paris

 

 

Du lịch trong tổ chức và Quản lý

27

Julien Andre Ngo Dao, Guillaume Maxime Poisson, Quentin Blaise Villa – Nghiên cứu sinh, Giảng viên ngoại ngữ Du lịch - Đại học Lille 3

 

 

Mô hình gắn lý thuyết với thực hành trong đào tạo Du lịch châu Âu


28

Louis Begioni, Giáo sư, Giám đốc Ban Cao học Giám sát Văn hoá.

Người báo cáo: Anki Rodrigues Maëlle và Garnier Charlène – Giảng viên Ban Văn minh Âu châu - Đại học Lille 3

Du lịch tôn giáo, du lịch lịch sử và du lịch nghệ thuật (Tourisme religieux, historique, artistique; le cas de l’Italie).

29

TS. Nguyễn Văn Lưu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Đào tạo, Dạy nghề Du lịch: Tư duy Toàn cầu và hành động địa phương


30

ThS. Trương Nam Thắng (Ban quản lý Dự án EU)

 

 

Đào tạo nghề du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập MRA và xu hướng toàn cầu hóa