Danh sách học giả Việt Nam viết bài và đề tài của Hội thảo Quốc tế

alt 

I.            Bài viết các học giả Việt Nam

  1. Các học giả là PGS.TS:

STT

TÊN HỌC GIẢ

HỌC HÀM HỌC VỊ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỀ TÀI

1

 

Phạm Trung Lương

 

PGS.TS
Viện nghiên cứu phát triển Du lịch

Phát triển Du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

2

Phan Huy Xu

NGƯT.PGS.TS

Du lịch Văn hóa Huế trong quá trình Toàn cầu hóa Du lịch và Địa phương hóa Du lịch

3

Đặng Ngọc Lệ

PGS.TS

Phát triển ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Toàn cầu hóa

4

Huỳnh Quốc Thắng

PGS.TS

Địa danh với Toàn cầu hóa và Địa phương hóa Du lịch

5

Lê Anh Tuấn

PGS.TS

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bàn về phương thức huy động các nguồn lực để phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

6

Nguyễn Hữu Sơn

PGS.TS

Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn hóa Du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển, nhìn từ vai trò chủ thể trong thể tài du ký người Việt đến nước Pháp nửa đầu thế kỷ 20

7

Phan Thị Thu Hiền

PGS.TS và TS

Khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

Quá trình hình thành, phát triển và quang phổ của những hình thức du lịch văn học (từ kinh nghiệm thực tiễn các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc)

8

Vũ Gia Hiền

PGS.TS

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt

Năm phạm trù, mười quy luật phát triển Du lịch

9

Vũ Đức Minh + Dương Hồng Hạnh

PGS.TS và ThS

Văn phòng Chính phủ

Đào tạo và phát triển nhân lực ngành du lịch trong giai đoạn đến năm 2020

10

Nguyễn Thị Huyên Hồng

PGS.TS

Trưởng Khoa Khách sạn – Du lịch Trường Đại học Thương mại

Lợi ích và rủi ro của các khách sạn và nhà hàng nhượng quyền trong điều kiện Toàn cầu hóa du lịch

 

  1. Các học giả là Tiến sĩ:

STT

TÊN HỌC GIẢ

HỌC HÀM HỌC VỊ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỀ TÀI

1

Vũ Khắc Chương

TS Saigonact

Du lịch Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức

2

Đặng Thanh Vũ

Tiến sĩ

Trường Đại học Hutech

Nhân lực Du lịch Việt Nam – cơ hội và thách thức trong Cộng đồng Asean 2015

3

Nguyễn Văn Khánh

TSKH.NSƯT

Toàn cầu hóa và Địa phương hóa Du lịch trên vùng đất Nha Trang – Khánh Hòa

4

Ngô Quang Láng

Tiến sĩ

Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang

Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc trưng và hội nhập

5

Mai Ngọc Khương

Tiến sĩ

Đại học Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam và mô hình mối quan hệ thành công với các đối tác Thái Lan

 

International travel companies of Viet Nam and their successful partnership model with Thai Travel partners

6

Nguyễn Văn Lưu

Tiến sĩ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đào tạo, Dạy nghề Du lịch: Tư duy Toàn cầu và hành động địa phương

7

Trần Thị Mai Nhân

Tiến sĩ

Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phân tích Swot về Du lịch Tp.HCM trong bối cảnh Toàn cầu hóa và Địa phương hóa du lịch

8

Hà Văn Siêu

Tiến sĩ

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch

Du lịch nông thôn với toàn cầu hóa và phát triển kinh tế địa phương: cơ hội và thách thức

9

Nguyễn Ngọc Thơ

Tiến sĩ

Du lịch sành điệu thời Hậu hiện đại

10

Kiều Thị Vân Anh

Tiến sĩ

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội vùng Nam bộ

Du lịch Sinh thái và đối sách phát triển du lịch bền vững

11

Trần Quang Nam + Lê Thành Trung

Tiến sĩ + Thạc sĩ

Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

Du lịch Việt Nam cần giải quyết thật tốt mối quan hệ toàn cầu hóa và địa phương hóa để phát triển bền vững

12

Trần Lương Công Khanh

Tiến sĩ

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận

Một số thành tựu của ngành Du lịch pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

13

Nguyễn Quốc Tuấn

Tiến sĩ

Trưởng khoa Quản trị và Du lịch, Trường cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

Du lịch Văn hóa Việt Nam trong thời kỳ Toàn cầu hóa

14

Võ Minh Tuấn

Tiến sĩ

Khoa Lý luận Chính trị, Học viện Ngân hàng

Toàn cầu hóa và phát triển du lịch bền vững

15

Võ Văn Tường

Tiến sĩ

USA

Vietnamese Buddhist Temples in America – The new tourist destination

Chùa Việt Nam ở Mỹ

16

Trịnh Thị Thu + Chris Ryan + Lê Quang Hùng

Tiến sĩ, Giáo sư và Tiến sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và trường ĐH Waikato, New Zealand

“Liên kết các làng nghề truyền thống trong phát triển du lịch di sản văn hóa tại Đà Nẵng và Hội An”.

17

Trần Quang Nam + Nguyễn Thị Trâm Anh

Tiến sĩ + Thạc sĩ

Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Sài Gòn

Toàn Cầu hóa và tiềm năng phát triển Du lịch Tp.Hồ Chí Minh

18

Nguyễn Quốc Dũng và Hà Thị Thùy Dương

Tiến sĩ + Thạc sĩ

Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực IV

Phát triển Du lịch đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ Hội nhập

19

Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

Tiến sĩ

 

Ẩm thực Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển Du lịch

20

Mai Ngọc Khương

Tiến sĩ Đại học Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM

Doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam và mô hình mối quan hệ thành công với các đối tác Thái Lan . International travel companies of Viet Nam and their successful partnership model with Thai Travel partners

 

21

Nguyễn Văn Thưởng + Nguyễn Thị Ngạn

Tiến sĩ + Thạc sĩ

Khoa Xã hội & Nhân văn – Đại học Phú Yên

Kết nối Du lịch vùng miền bền vững: trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

  1. Các học giả là Thạc sĩ:

STT

TÊN HỌC GIẢ

HỌC HÀM HỌC VỊ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỀ TÀI

1

Sơn Hồng Đức

Thạc sĩ

Buổi đầu hình thành hoạt động kinh doanh du lịch ở Nam Bộ

2

Phùng Xuân Mai

Thạc sĩ

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc

Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc, doanh nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập toàn cầu

3

Phạm Thị Thúy Vinh

Thạc sĩ

Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: Đặc trưng và hội nhập – từ góc nhìn của các nhà du ký nửa đầu thế kỷ 20

4

Võ Văn Thành

Thạc sĩ

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

Du lịch tôn giáo – Một hướng phát triển du lịch bền vững ở vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ

5

Phạm Thị Hồng Vinh

Thạc sĩ

Phòng Nghiên cứu Khoa học – Sau Đại học & Quan hệ Quốc tế - Trường Đại học Đồng Nai

Việc khai thác tiềm năng lịch sử - văn hóa Quảng Nam trong công cuộc hội nhập

6

Trương Ngọc Quỳnh

Thạc sĩ

Giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

Một vài nhận định về phát triển bền vững ngành du lịch

7

Đoàn Mạnh Cương

Thạc sĩ, Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam trong sự cạnh tranh với các nước trong khu vực ASEAN

8

Trần Thị Mai Phước

Thạc sĩ

GV trường ĐH Mở Tp.HCM

Pháp luật du lịch Việt Nam trong Toàn cầu hóa du lịch

9

Nguyễn Thị Thanh Xuân + Trần Nhật Hải

Thạc sĩ

Trường Đại học Hồng Đức

Liên kết hoạt động Du lịch khu vực Bắc Trung Bộ - nam Sông Hồng hướng đến phát triển bền vững


10

Võ Thị Ánh Tuyết + Đào Vĩnh Hợp

Thạc sĩ

Giảng viên Bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử, TrườngĐại học KHXHNV và Trường Đại học Sài Gòn

Phát triển du lịch Hội An trong thời kỳ Toàn cầu hóa – Tiềm năng và thách thức

11

Ngô Việt Hương + Nguyễn Thị Thúy Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Giải pháp phát triển cụm du lịch Miền Tây Thanh Hóa

12

Hoàng Văn Khải

Thạc sĩ

Khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực IV

Tìm kiếm mô hình liên kết nhằm phát triển bền vững du lịch làng nghề đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập

13

Nguyễn Thanh Tưởng

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ

Giảng viên Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Đề tài 1: Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với hoạt động Du lịch (Method of Measurement vulnerable climate change due to tourism activities)

Đề tài 2: Quản lý các hoạt động du lịch ở đảo Cù lao Chàm theo hướng bền vững (Management tourism activities in Cu lao Cham Islands toward sustainability)

Đề tài 3: Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử - văn hóa huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phục vụ phát triển Du lịch (Evaluation of the possibilityof mining historic sites – cultural district Ly Son island (Quang Ngai) for tourism development

14

Nguyễn Thị Kim Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

Thách thức của Toàn cầu hóa đối với Du lịch Hòa Bình

15

Đinh Thiện Phương

Thạc sĩ

Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

Sự sáng tạo trong Du lịch biển Corpus Christi – Texas và kinh nghiệm cho Du lịch biển Ninh Thuận

16

Kiều Anh Vũ

Thạc sĩ

Khoa Kinh tế, Trường Cán bộ Tp.HCM

Đào tạo nhân lực ngành Du lịch Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh Toàn cầu hóa và Địa phương hóa Du lịch

17

Nguyễn Đắc Thành

Thạc sĩ

GV Trường Việt Nam University of Comerce

Human resourse training of Bac Ninh’s Tourism sector in globalization anh localization context

18

Bùi Thị Duyên Hải

Thạc sĩ

Khoa Việt Nam học, trường Đại học KHXHNV Tp.HCM

Khai thác ẩm thực đường phố trong việc phát triển du lịch ở Việt Nam

19

Đào Thị Diễm Trang

Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

Một số Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp ở Việt Nam (so sánh với một số nước Đông Nam Á)

20

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Thạc sĩ

Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Bảo tồn giá trị di sản Văn hóa trong phát triển du lịch

21

Đỗ Hải Yến

Thạc sĩ

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội

Các loại hình du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch

22

Ngô Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Du lịch làng nghề đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh toàn cầu hóa

23

Trần Trọng Lễ  + Võ Văn Thành

Thạc sĩ

Khoa Văn hóa học – Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM

Chợ nổi, điểm tham quan độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long trong thời đại Toàn cầu hóa Du lịch

24

Trịnh Xuân Thắng và Hà Thị Thùy Dương

Thạc sĩ

Học viện Chính trị Khu vực IV

Phát triển du lịch ở Thành phố Cần Thơ trong bối cảnh Toàn cầu hóa và Địa phương hóa du lịch hiện nay

25

Lê Hoằng Bá Huyền và Nguyễn Thị Thu Phương

Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

Ecological tourism development based on community in pu luong natural reserve - Thanh Hoa province, Vietnam

26

Dương Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Bộ môn Marketing Du lịch - Khoa Khách sạn Du lịch

Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội

Du lịch văn hóa Việt Nam trong thời kỳ Toàn cầu hóa

27

Nguyễn Lệ Quyên

Thạc sĩ

Giảng viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Cơ hội và thách thức phát triển “Du lịch làng chè” tại Thái Nguyên trong thời kỳ toàn cầu hóa

 

Challenges and opportunities for development "tourist village tea" in Thai Nguyen period of globalization

28

Lê Thị Sáu

Thạc sĩ Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực IV

  

Phát triển du lịch đặc thù Sông Cửu Long thực trạng và giải pháp

29

Trịnh Xuân Thắng

Thạc sĩ Học viện Chính trị Khu vực IV

  

Đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch trong bối cảnh Toàn cầu hóa Du lịch ở Việt Nam hiện nay

30

Lê Thị Thanh Tâm + Võ Văn Thành

Thạc sĩ Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

  

Bàn về thuật ngữ Du lịch Văn hóa và Văn hóa Du lịch

31

Vũ Quốc Trí

Giám đốc Dự án EU

Tổng cục Du lịch

 

Du lịch có trách nhiệm – Yêu cầu tất yếu của phát triển du lịch

tại Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

 

32

Nguyễn Quốc Toàn

Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh

  

Khai thác thị trường khách Du lịch Nhật Bản thành tựu và một số vấn đề đặt ra

33

Trương Nam Thắng

Cán bộ Quản lý Phát triển Ngành – Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội  (còn gọi tắt là Dự án EU)

Đào tạo nghề du lịch ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

34

Mai Tiến Dũng

Thạc sĩ

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội

Du lịch Hà Nội trong thời kỳ Toàn cầu hóa

 

  1. Các học giả là các doanh nghiệp và cá nhân:

 

STT

TÊN HỌC GIẢ

HỌC HÀM HỌC VỊ/ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐỀ TÀI

1

Ông Lã Quốc Khánh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

Du lịch Tp.HCM trong thời kỳ Hội nhập Quốc tế

2

Phan Xuân Vũ

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai

Phát triển du lịch văn hóa bản địa của Tây Nguyên trong bối cảnh Toàn cầu hóa du lịch và Địa phương hóa du lịch

3

Đống Lương Sơn

Tổng Giám đốc Khách sạn  Yasaka – Nha Trang

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Du lịch

4

Phùng Thị Phượng Khánh + Nguyễn Diệp Phương Nghi + Lê Yến Chi + Nguyễn Ngọc Diệp

Bộ môn Việt Nam học, Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện, Trường Đại học Trà Vinh

1. Tham luận: Gắn kết làng nghề với phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long (kèm theo phụ lục 02 chương trình tham quan Trà Vinh 1 và 2);

2. Tham luận: Bảo tồn và phát huy các lễ hội văn hóa đặc trưng của dân tọc Khmer thông qua hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

5

Tăng Chánh Tín

GV Khoa Lịch sử Trường Đại học Đà Nẵng

Mỳ Quảng trong tình hình hội nhập của thế kỷ 21

6

Nguyễn Thị Hoài Thu

Trưởng ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Phương Đông, Hà Nội

 

Chưa có nội dung đề tài

7

Lê Đức Cương

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Du lịch từng địa phương của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch

8

Vũ Mạnh Cường

Khoa KHXH & NV, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Look in the Travel & Tourism Competiveness Index: case of Vietnam in the context of ASEAN Economic Community Integration in 2015

9

Tôn Nữ Thị Hà

Giám đốc Nhà Hàng Vườn Cảnh Cung Đình Tịnh Gia Viên

Nghệ nhân bàn tay vàng văn hoá ẩm thực

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam A.VA.PA

Kỷ lục gia châu Á

Nghệ nhân văn hoá nghệ thuật cây cảnh làng nghề Việt Nam

Du lịch phố vườn Huế trong thời kỳ Toàn cầu hoá

10

Bùi Thị Thu Vân

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ý thức cộng đồng và sự tham gia chìa khóa cho sự phát triển Du lịch trong quá trình Toàn cầu hóa (Khảo sát tại khu Phố cổ Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang)

11

Lê Xuân Tiến

Chuyên viên Ban Quản lý Khu di tích Mỹ Sơn – Quảng Nam

Những nổ lực trong công tác bảo tồn và phát triển du lịch tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn

12

Nguyễn Hàn Đan Anh

Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Hue tourism college: “Hue tourism college and the human resources training in the context of globalization in tourism”

13

Dương Hải Long và Trần Thị Tú Dung

Trường Cao đẳng Cần Thơ

Tourism destination competitiveness of Vietnam: What make its unique tourism potentials fail to lift it up as one of the top competitive destinations in South East Asia?

14

Nguyễn Thị Thảo

Khoa Du lịch & Ngoại ngữ Trường Đại học Sao Đỏ

Du lịch Văn hóa trong xu hướng toàn cầu hóa

15

Phạm Thị Huyền Trang

Khoa Du lịch & Ngoại ngữ Trường Đại học Sao Đỏ

Yếu tố giao văn hóa trong giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên ngành du lịch

16

Đặng Thị Hồng Minh

Khoa Du lịch & Ngoại ngữ Trường Đại học Sao Đỏ

Mối quan hệ giữa du lịch Việt Nam và Asean dưới góc nhìn toàn cầu hóa và địa phương hóa

17

Hoàng Đức Đoàn

Khoa Du lịch & Ngoại ngữ Trường Đại học Sao Đỏ

Solutions to improving the training quality of tourism majored students of saodo university

in the tendency of globalization

18

Đặng Hoàng Giang

Khoa Quản trị Lữ hành – Hướng dẫn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh Toàn cầu hóa.

Improving the quality of training of tourism human resources in the context of globalization

19

Trần Thi Ca và Nguyễn Như Bình

Đại học Văn hóa Tp.HCM

Làng nghề ở Huyện đảo Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang: thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc khai thác phục vụ phát triển du lịch

20

Gia Khang và Nguyễn Như Bình

Đại học Văn hóa Tp.HCM

Khai thác giá trị ẩm thực và văn hóa ẩm thực để phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long

21

Hà Thị Trúc Anh và Nguyễn Như Bình

Đại học Văn hóa Tp.HCM

Biển đảo Kiên Giang: tiềm năng và định hướng phát triển Du lịch

22

Nguyễn Như Bình

Đại học Văn hóa Tp.HCM

Đào tạo ngành văn hóa – Du lịch nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội ở Việt Nam hiện nay

23

Bùi Ngọc Lâm

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Du lịch Tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh Toàn cầu hóa Du lịch và Địa phương hóa Du lịch

24

Lê Thị Mai Lan

 

Introduce Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations

25

Nguyễn Minh Huân

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Factors Effect the Destination Choice of International Tourists to Vietnam

26

Nguyễn Thị Bích Đào

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

The influence of customer satisfaction on word-of-mouth and loyalty at restaurant in ho chi minh city – Vietnam

27

Cô Minh Phượng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Challenges faced in reaching out the policy to the community engagement process in ecotourism management in tram chim national park - Đong Thap, Vietnam

Một số thách thức trong quá trình tiếp cẫn chính sách phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng ở vườn quốc gia tràm chim, Đồng Tháp, Việt Nam

28

Đoàn Văn Tín + Anna Funck

Head of Tourism and Geography Devision.

Faculty of Tourism and Culture, Quang Nam University

Role of cultural heritage interpretation in sustaining community based tourism: case of droong village, Đong Giang district, Quang Nam province.

29

Bùi Thị Ngọc Phương

 

Lễ hội và Du lịch Tâm linh trước xu thế toàn cầu hóa

Festival and estivaland pilgrimage tourism in globalization trend

 

30

Nguyễ Thị Bích Thúy

Khoa xây dựng Đảng, học viện chính trị khu vực IV

Khai thác sản vật địa phương ở đồng bằng Sông Cửu Long phục vụ Du lịch – Đặc trưng và Hội nhập

31

Trần Thị Phương Huỳnh

Nghiên cứu viên, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực IV

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

32

Tuyết Trần

Pháp

Du lịch sinh thái và đồng bằng Sông Cửu Long

33

Lê Đình Tiến

Viện SKĐA – Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh HN

Du lịch cần có sự kết hợp với điện ảnh trong xu thế toàn cầu hóa

34

Hoàng Ngọc Hùng

Võ sư

Du lịch võ thuật Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Vietnam martial arts tourism - the current situation and solutions

35

Nguyễn Ngọc Diệp

Bộ môn Việt Nam học, Khoa Quản trị Văn phòng - Việt Nam học - Thư viện, Trường Đại học Trà Vinh

Gắn kết làng nghề với phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long (kèm theo phụ lục 02 chương trình tham quan Trà Vinh 1 và 2);

Bảo tồn và phát huy các lễ hội văn hóa đặc trưng của dân tọc Khmer thông qua hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.